201927.02
0

עורך דין לתביעת דיבה בחיפה

משרדינו, בעל ניסיון רב בתביעות דיבה ולשון הרע ואנו מעניקים שירות משפטי לכלל תושבי חיפה והקריות המצויים בקרבת המשרד.

להגעה בתחבורה ציבורית אנא היכנסו ללינק.


תיק תביעת דיבה/ לשון הרע

ת"א (ת"א) 63637-01-18 אילן נס נ' נאות מזרחי בע"מ (פורסם בנבו 08/02/19)

לפני בית המשפט  עמדה תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק ") במסגרתה התבקש בית המשפט לפסוק פיצוי כספי בסך 100,000 ₪ בטענתה, כי החברה הוציאה דיבתם רעה באמצעות מכתב הנושא תאריך מיום 26.10.15. (להלן: "המכתב").

רקע עובדתי

התובעים רכשו מהנתבעת דירת דופלקס ברח' בסך של 2,650,000 ₪. לטענת התובעים, בדירה נמצאו ליקויי בנייה ואירועים חריגים, כגון: נפילת זכוכית גדולה ממרפסת הדירה, והם פנו אל הנתבעת בדרישה לתיקון הליקויים. בין הצדדים התנהל הליך שעניינו ליקויי הבניה (להלן: "תביעת ליקויי הבניה").

תמצית טענות התובעים

התובעים טוענים שהנתבעת לא התייחסה לפניותיהם בקשר לליקוי הבניה בדירה, ובמכתב מיום 26.10.15 איימה עליהם בעיכוב רישום הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין על שמם, וזאת, כאשר כתבה "שקרים ועכברים יהודים, זה לא כאן".
לטענת התובעים עסקינן במילים פוגעניות, מעליבות ויש בהן נימה אנטישמית, שנכתבו כלפיהם רק מפני שפנו אל הנתבעת בטענה לליקויי בנייה. לטענתם, העתקים מהמכתב הופנו למכותבים במכתב, ומדובר בלשון הרע כמשמעה בחוק, שנועדה להשפילם ולעשותם מטרה ללעג ולבוז.

תמצית טענות הנתבעת

הנתבעת טוענת, שהפרסום נשוא תביעה זו אינו מהווה פרסום אלא תכתובת בין הצדדים, שעניינו תיאור כללי המופנה לחלל האוויר שנאמר ביחס לציבור בני אדם, ואינו מכוון לתובעים, אינו מהווה הוצאת דיבה ו/או פרסום, שכן הוא מהווה התכתבות אישית בין הצדדים.
עוד טוענת הנתבעת, כי העובדות במכתב הן אמת, ולכן עומדת לה הגנת "אמת דיברתי", הדברים הינם בגדר הבעת דעה בתום לב מוחלט, והדברים נאמרו כהלך רוח ביחס כללי ולא מכוונים לתובעים ובוודאי לא באופן פומבי. לטענת הנתבעת, הסתבר כי הזכוכית במרפסת דירת התובעים נשברה כתוצאה מרשלנותם והם סירבו לשלם עבור התיקון שביצעה הנתבעת.

הכרעת בית המשפט

ניתוח עוולת לשון הרע ובפרט טענה לפגיעה בשם הטוב, המולידה עוולה בנזיקין ומזכה בפיצוי, בנוי מארבעה שלבים: בשלב הראשון, יש לפרש את הביטוי, בהקשר אובייקטיבי, ולשאוב ממנו את המשמעות העולה ממנו, על פי אמות מידה מקובלות על האדם הסביר. בשלב השני, יש לבחון האם על פי משמעות זו, מהווים הדברים "לשון הרע" על פי סעיף 1 לחוק, והאם אופן אמירתם מהווה "פרסום" כמשמעותו על פי מבחני סעיף 2 לחוק. בשלב השלישי, יש לבחון את תחולת ההגנות השונות על הפרסום, על פי סעיפים 13 עד 15 לחוק, אשר תחולת מי מהן עשויה לשלול את אחריותו של המפרסם לפרסום לשון הרע. בשלב הרביעי והאחרון, וככל שהפרסום ממלא אחר תנאי שלושת השלבים הקודמים, יש לבחון את שאלת הסעדים, ובתוכם שאלת הפיצוי הראוי לתובע.

המכתב הפוגעני נשוא כתב התביעה, מיום 26.10.15 ממוען אל התובע, הנדון הינו "שקרים –דירה מס' 41 פרויקט "ווסט 2" חולון". המכתב הינו על לוגו של הנתבעת וחתום עליו "רוני מזרחי מנכ"ל קבוצת מזרחי". במכתב פונה הנתבעת אל התובעים ודורשת מהם לשלם בגין תיקון הזכוכית במרפסת סך 1,800 ₪ + מע"מ, ומציינת, ש"אם לא יתבצע התשלום עד 30.10.15 יתעכב וימנע רישום הדירה בטאבו. עליכם להסדיר חוב זה באופן מידי! שקרים "ועכברים יהודים" זה לא כאן".

מהו פרסום

מהמפורט במכתב עלה כי נשלחו ממנו עותקים כדלקמן: אבי מזרחי – מנכ"ל משותף, עו"ד עידית גורל, גס' אפרת אזואלוס – מח' רישומי טאבו, גב' מירי טרבלסי – מח' דיירים. מעדות רוני מזרחי עולה שהוא כתב את המכתב ומזכירתו, בתיה מוסרי, הדפיסה אותו.
מכאן נקבע שמתקיים אלמנט הפרסום הנדרש בס' 1 חוק לשון הרע גם כאשר מדובר בקבוצה סגורה של ארבעה אנשים בלבד.

האם יש בפרסום לשון הרע

רוני מזרחי, מנכ"ל הנתבעת העיד, שהכתוב במכתב הינו "אמירה כללית שלא מכוונת לתובע, והכוונה הייתה לומר לתובע, שלא יתנהג בצורה לא מכובדת, והמכתב נכתב ברבים, אינו מכוון לתובע ומיוחס להתנהגות לא הוגנת של רבים".

בית המשפט קבע כי האמירה "שקרנים", ו"עכברים יהודים" נכתבה במכתב לגבי התובעים. וכן נקבע כי יש בהן משום לשון הרע. שכן מדובר בדיבור מכפיש, מעליב, ובוטה עם קונוטציות שליליות.

הגנות

בשלב זה על בית המשפט לבחון האם הנתבעת חוסה תחת הגנות החוק. ונקבע כי יש להשיב על שאלה זו בשלילה. הנתבעת אינה מפרטת בכתב ההגנה לאיזו הגנה מכוח סעיף 15 היא מכוונת והדברים נכתבו בצורה כללית, רפה ובלתי מפורטת.

סוף דבר

התביעה התקבלה בחלקה ובית המשפט גם השית על הנתבעת שכר טרחת עורך דין.

תיק זה מלמדנו כי בתי המשפט אינם מפרשים את החוק בצורה באופן דווקני וגם כאשר לשון הרע ממוען לקבוצה מצומצמת של אנשים יש בכך כדי להוות עוולה המזכה בפיצויי.

לפגישת יעוץ בעניין לשון הרע אנא פנה אלינו כבר עתה 04-8100170