201826.12
0

דמי אבטלה

הקדמה

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל שעבד כשכיר ועבר תקופת אכשרה, אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בו לדרוש עבודה.

כלומר כדי לקבל דמי אבטלה יש לפעול בשני מסלולים במקביל. על המעוניין לקבל דמי אבטלה לפנות לשירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתו, ולהתייצב במועדים קבועים כפי שייקבעו על-ידי שירות התעסוקה, בדרך כלל יום ההגעה לחתום בפעם הראשונה יהיה היום הקבוע.לאחר מכן עליו לפנות לביטוח הלאומי בתביעה לקבלת דמי אבטלה. בהתאם לזאת שירות התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם הביטוח הלאומי את דמי האבטלה.

התנאים הכלליים לקבלת דמי אבטלה הינם:

  1.  גיל 20 לכל הפחות ומתחת לגיל 67, למעט חיילים ו/או מי ששירתו בשירות לאומי, וכן מי שצה"ל פטר אותו משירות סדיר מסיבות של בריאות, משפחה, חינוך והתיישבות ביטחונית.
  2. תקופת אכשרה (עבודה בתור שכיר) של 12 חודשים לפחות שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת תקופה האבטלה.
  3. אבטלה- "מובטל" הוא מי שפוטר או הפסיק עבודתו מרצונו, והוא רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בו כדי לקבל עבודה בהתאם לתקנון שירות התעסוקה. ברם, מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי סיבה מוצדקת – יתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה. למרות זאת הוא צריך להתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי לא לאבד את זכאותו.

דמי האבטלה משתנים מאדם לאדם על-פי הכנסתו, גילו ומצבו המשפחתי של הפונה ונעים בין כ-1800 לבין 9,000 ₪ לחודש. 

לתיאום פגישת ייעוץ פנו אלינו כבר עתה – 04-8100170