201826.12
0

הסתלקות מירושה

יורש רשאי לוותר על חלקו בעיזבון באופן מלא או חלקי לאחר מות המוריש סעיף 6(א) לחוק הירושה, כאשר יורש מסתלק הסתלקות כללית/מלאה – רואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה וכאשר מדובר בירושה על פי דין, חלקו מתווסף לחלקם של שאר היורשים על פי יחס חלקיהם, בירושה על פי צוואה הוראת הצוואה לטובתו מבוטלת וחלקו עובר לשאר היורשים על פי דין אלא אם כתוב אחרת בצוואה, למעט במקרים בהם נכתב כי יבוא במקומו יורש חלופי.

חשוב לציין שאפשר להסתלק רק לטובת אדם מסוים – בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו.

מועד ההסתלקות יכול להיעשות לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון, מכאן שאפשר להסתלק אף לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שהעיזבון לא חולק.

לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170