202011.02
0

הפחתת מס הרכישה

גובה תשלום המס ברכישת דירה

עם כניסת שנת 2020 נעשו עדכונים בנוגע לסכומי המס בעת רכישת דירה אי לכך, יחד אשר רוכש דירה יחידה בהתאם לקבוע בחוק מיום 16/01/2020 ועד יום 15/01/2021 ישלם מס רכישה בהתאם למדרגות הבאות:

 1. על חלק השווי שעד 1,744,505 ₪ – לא ישולם מס.
 2. על החלק השווי העולה על 1,744,505 ₪ ועד 2,069,205 ₪ – 3.5%
 3. על החלק השווי העולה על 2,069,205 ₪ ועד 5,338,290 ₪ – 5%
 4. על החלק השווי העולה על 5,338,290 ₪ ועד 17,794,305 ₪ – 8%
 5. על החלק השווי העולה על 17,794,305 ₪ – 10%

יחיד אשר רוכש דירה שנייה בהתאם לחוק ישלם:

 1. על החלק השווי שעד 5,340,425 ₪ – 8%
 2. על החלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ – 10%

כמו כן ובהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה עולה זכאי להקלה במס רכישה בעת קניית דירה או עסק בתקופה המתחילה בשנה שלפני עלייתו לישראל ועד 7 שנים לאחר עלייתו.

 1. על החלק השווי שעד 1,838,615 ₪ – 0.5%.
 2. על החלק השווי שעולה על 1,838,615 ₪ – 5%

בהתאם להוראות תקנה 16 לתקנות מס רכישה, הרוכש זכות במקרקעין לשם ייסוד משק חקלאי או קיומו, זכאי להקלה במס רכישה.  הזכאי להטבה יחויב במס רכישה לגבי החלק שאינו בניין המשמש למגורים, אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים  לפי המדרגות הבאות:

 1. על החלק השווי שאינו עולה 443,480 ₪ – 0.5%.
 2. על החלק השווי שעולה על 443,480 ₪ – 5%.

מס הרכישה המטיב עם השוכרים 

עינינו הרואות כי עורך דין עבודה  המתמחה במיסוי מקרקעין עדכנו את סכומי מס הרכישה אשר מטיבים עם הרוכשים שכן עתה ניתן לרכוש דירה במחיר גבוה יותר ולא לשלם עליה מס, יצויין כי תשלום המס הוא סכום משמעותי אשר יכול לשנות החלטות בעת רכישת דירה על כן בטרם רוכשים דירה כדאי להיוועץ בעורך דין מיסוי מקרקעין לרבות במיסוי מקרקעין כדי להפחית עד כמה שניתן את תשלום המס.