201826.12
0

לשון הרע

מסגרת החוק

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם ועל שמו הטוב באמצעות איסור על פרסום ביטויים שעלולים להשפילו ולבזותו, הערכים המתנגשים הם חופש הביטוי מחד והזכות לכבוד ולשם טוב מאידך, לשון הרע מקים עוולה אזרחית וסנקציה פלילית אשר תנאי להתקיימותן הוא פרסום לשני נמנעים ומעלה תוך יסוד נפשי של כוונה. במסגרת לשון הרע ניתן לקבל 50,000 ₪ פיצויים ללא הוכחת נזק ואם לשון הרע הייתה בכוונה, ניתן לקבל גם 100,000 ₪ פיצויים ללא הוכחת נזק, כל זאת בנוסף על פיצויים להחזרת המצב לקדמותו ופיצויי נזק ישירים.

יסודות עוולת לשון הרע הם:

  • אמצעי פרסום בע"פ, בכתב בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל או כל אמצעי אחר.
  • שעשוי להגיע לאדם אחד למעט הנפגע, גם אם לא הגיע אליו בפועל.
  • נושא הפרסום הוא אדם חי/מת או תאגיד, למעט פרסום על ציבור שאינו תאגיד, או פרסום על אדם לאחר מותו. יחד עם זאת  תביעה על פרסום נגד אדם בחייו כאשר לאחר מכן הוא מת, הינה מותרת והיא יכולה להתבצע על-ידי בן משפחתו תוך 6 חודשים ממותו.
  • יש בפרסום לשון הרע (בהתאם לסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע) באופן שעלול להשפיל אדם בעיני הבריות, לבזות אותו בשל מעשים או תכונות המיוחסים לו, לפגוע בו בעיסוקו ולבזות אותו בשל גזעו, מוצאו, דתו ומגוריו.

פסיקת בתי המשפט

חשוב לציין כי יסודות העוולה נבחנים באופן אובייקטיבי על פי מבחן האדם הסביר ולא על רגשות הנפגע המסוים, ואולם במקרים מיוחדים תבחן הפגיעה ע"פ אמות המידה של הקבוצה שעמה נמנה האדם הספציפי (ע"א 466/83 שאהה)

לשון הרע זהו עולם בפני עצמו בדיני הנזיקין, ולכן ראוי להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון רב לדיני לשון הרע אשר יידע להתמודד עם הסוגיה ולפצח אותה בדרך הטובה ביותר עבור הלקוח.

אנו במשרד עורכי הדין חיים ברוטמן נשמח לעמוד לרשותכם ולתת מענה בשעה שנפגעתם או נתבעתם בעניין לשון הרע.

 לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170