201901.01
0

רווח הוני או רווח פירותי?

ע"א 8942/15 יחזקאל (איזי) שירצקי, רון בנימין ז"ל נ' פקיד שומה ת"א (פורסם law data)
ביהמ"ש העליון דחה ערעור בדונו בשאלה האם מכירת מניות הינה רווח הוני הפטור ממס, פקיד השומה דחה את טענת המערערים בדבר היות המכירה הונית וסבר כי מדובר ברווח מעסק – עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

קביעת בית המשפט:

בית המשפט קבע כי ממכלול הנסיבות האופפות את העסקה לפיהן מדובר בעסקה שהניבה הכנסה 'פירותית'. המערערים רכשו באופן ישיר את מניות החברה שהכירו היטב ושלטו בה, וזמן קצר לאחר מכן הפיצו אותן בשוק ההון באמצעות גורם מקצועי, ברווח ניכר.עסקה שהניבה למערערים הכנסה 'פירותית' ולא 'הונית'. העסקה שערכו המערערים אינה דומה לעסקה טיפוסית שאדם פרטי מבצע בניירות ערך ומפיק ממנה הכנסה הונית.

מהי הכנסה פירותית ומהי הכנסה הונית?

לאורך כל ההיסטוריה המשפטית במדינת ישראל מתקיימת מלחמה עיקשת בין נישומים לרשות המסים, בדבר סיווג הכנסות במדינת ישראל, כאשר לעצם הסיווג ישנה נפקות כבירה בדיני המס.
המבחנים להבחנה בין הכנסה הונית להכנסה פירותית:

מבחן הנסיבות המיוחדות– המבחן שישנה את הקערה על פיה– זהו המבחן החשוב ביותר במסגרתו נבדק ל מקרה לגופו ובית המשפט מנסה לבחון את כוונתו של הנישום בביצוע העסקה.

מבחן טיב הנכס– בודק את טיב העסק, האם העסק יותר הוני או פירותי – מניות הן בעלות אופי השקעתי, ביהמ"ש אומר שבד"כ שני"ע הן לצורכי השקעה, עם זאת יש כול מיני סוגי ני"ע, כמו כאלה בעלות אופי ספקולטיבי יותר, כאשר השקעה בד"כ היא יותר שקולה היא יותר תחשב כהכנסה הונית , ואילו כאשר יש יותר סיכון זה מעיד יותר על פירותי.

מבחן היקף העסקאות– אמנם מדובר בעסקה חד פעמית אך ההיקף שלה מצביע על פירותי, כי מדובר בעסקה גדולה מאוד.

מבחן המימון–מימון זר או מימון עצמי, ככל שמדובר במימון זר = פירותי עסקי, ככל שמדובר במימון עצמי = השקעתי הוני – אם בעלי המניות השקיעו מההון האישי שלהם זה תיאורטית מעיד על הוני, וזה בד"כ בגופים עסקיים לא נותנים מההון האישי אלא לוקחים הלוואות. פה הם לקחו כסף עצמי שלהם, זה מעיד על הוני, אך למרות זאת ביהמ"ש לא נתן לכך משקל, כי לא מצביע בהכרח על פעילות.

מבחן התדירות–תדירות רבה יותר = פירותי, תדירות נמוכה = השקעה (הוני).

מבחן הארגון והבקיאות–שני המבחנים מתקשרים יחד. מבחן הארגון מדבר על המנגנון לניהול הפעילות – ככל שיש מנגנון מאורגן יותר = פירותי עסקי. במבחן הבקיאות – ככל שאדם בקיא יותר בפעילות שהוא מבצע אזי הוא יותר פירותי (לא רק האדם עצמו אלא גם שלוח שלו).

מבחן משך הזמן– כמה זמן אנו מחזקים בנכס הזמן לפני המכירה. ככל שאנחנו מחזיקים יותר זמן – הוני

מבחן הרישום בספרים– נעזרים בדיקה החשבונאית כיצד הנכס רשום, רכוש קבוע = הוני, רכוש שוטף = פירותי

לסיכום

עינינו הרואות כי ישנם מבחנים רבים לבדיקת עצם ההכנסה, ולכן בטרם מדווחים על עסקה בסיווג כזה או אחר ראוי להתייעץ עם עורך דין מנוסה בדיני מס ואף לקבל חוות דעת מסודרת לאופן הפעולה. יצוין כי חוות דעת יכול לנטרל את ההיבט הפלילי במקרים מסוימים.

לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170