201825.12
0

כאשר הסכם קיבוצי חל על תאגיד מכוח היותו חבר בענף מסוים הוא חל על כלל עובדיה ללא קשר לתפקידם

ע"ב 1559/06 אלכסנדר קגנוביץ נ' מרדכי בנימין עבודות עפר (1993) בע"מ (15/11/2008).

התובע עבד בחברה מזה 5 שנים בתור נהג משאית, החברה עוסקת בין השאר בעבודת אספלט, חומרי מחצבה ועפר. לאחר שפוטר דרש התובע מאת בהחברה מגוון זכויות בהן תמריץ אי היעדרות, דמי כלכלה ותמורה בעד שעות קיץ, והכל מכוח ההסכם הקיבוצי בענף הבניה והעבודות הציבוריות.

השאלה שעמדה לדיון הייתה האם ההסכם הקיבוצי בענף הבניה החל על החברה יחול על עובד שהוא נהג משאית, קרי לא עובד בניה דה פאקטו?

בית הדין פסק שכאשר תאגיד כלשהו חבר בהסכם קיבוצי השאלה שיש לשאול היא האם ההסכם חל על קבוצת העובדים הכלולים בהסכם ולא על מהות תפקידו של העובד. על כן ובשל העובדה שהתובע הועסק כנהג אשר מעביר את חומר הגלם לצורך עבודות הבניה הוא חלק ממערך העובדים אשר חל עליהם ההסכם הקיבוצי.

ודוק "אין סיבה הגיונית לאבחן בין זכויות מי שהוא נהג לבין זכויותיהם של עובדים אחרים אצל אותו קבלן שכולם עוסקים בהגשמת המטרה של ביצוע עבודות עפר הכלולות במסגרת "עבודות ציבוריות", לפיכך ההסכם הקיבוצים חל על יחסי העבודה שהיו בין הצדדים"

התביעה התקבלה.

  לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170