201825.12
0

קרוב משפחה של מטופל על-ידי עובד סיעודי ואשר פיקח על עבודת העובד ומתפקד כמעבידו, ייחשב כמעביד במשותף

ע"ב 499/04 ג'ומיל מוהר נ' זלדה פינקלשטיין ז"ל ואח' (14/04/2001) ;

ג'ומיל (להלן: "המטפל") הועסק מספר שנים תחת הסכם אשר נחתם בינו לבין זלדה ובעלה. באותו עניין המחלוקת העיקרית הייתה בשאלה האם יש לראות בילדי האם המטופלת מעסיקיו המשותפים של המטפל.

באותו עניין לא נקשרו יחסי עבודה פורמאליים בין ילדיה של האם לבין המטפל, שכן הם לא חתמו על חוזה העסקה ולא גרו עימו בדירה. יחד עם זאת ניכר היה כי בכל התקופה הילדים היו מעורבים בנעשה, דאגו לסידורים, לאישורי השהייה בארץ, לתשלום ביטוח בראיות ולהתכתבויות עם משרד הפנים.

אם כן, בית הדין התייחס למהות היחסים בין הצדדים והגיע למסקנה כי הבת התייחסה אל המטפל "באדונות" ולקחה החלטות במקום הוריה, בשונה מהבן. ועל כן נקבע כי הבת היא מעסיקה במשותף עם המטפל, בית הדין הוסיף וקבע כי קביעה לפיה רק המטופל הוא הבעלים יכולה להותיר את המטפל ללא מענה וללא זכויות בניגוד לדין, בוודאי כאשר ברי לכל שהילדים לקחו החלטות ועקבו אחר הטיפול.

לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170