201825.12
0

קרוב משפחה של חולה סיעודי הוא מעסיק משותף

ע"ב 499/04 ג'ומיל מוהר נ' זלדה פינקלשטיין ז"ל ואח' (14/04/2001) ;

 המטפל הועסק מספר שנים תחת הסכם שנחתם בינו לבין זלדה ובעלה. המחלוקת העיקרית הייתה בשאלה האם יש לראות בילדי האם המטופלת מעסיקיו המשותפים של המטפל.

באותו עניין לא נקשרו יחסי עבודה פורמאליים בין ילדיה של האם לבין המטפל, שכן הם לא חתמו על חוזה העסקה ולא גרו עימו בדירה. יחד עם זאת ניכר היה כי בכל התקופה הילדים היו מעורבים בנעשה, דאגו לסידורים, לאישורי שהייה בארץ, לתשלום ביטוח בריאות ולהתכתבויות עם משרד הפנים.

 בית הדין התייחס למהות היחסים בין הצדדים והגיע למסקנה כי הבת התייחסה אל המטפל "באדונות" ולקחה החלטות במקום הוריה, בשונה מהבן אשר טיפל בעניינים פורמליים מתבקשים.

אי לכך, נקבע כי הבת היא מעסיקה במשותף עם המטופל. בית הדין ציין כי קביעה לפיה רק המטופל הוא המעסיק יכולה להותיר את המטפל ללא מענה וללא זכויות בניגוד לדין בוודאי כאשר הילדים לקחו החלטות ועקבו אחר הטיפול.

לקבלת יעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170