201825.12
0

תביעת עובד עצמאי לקבלת דמי אבטלה התקבלה נוכח הקביעה שמעמדו היה של שכיר

ב"ל 20171-07-09 יובל דרור נ' המוסד לביטוח לאומי (1/1/2012)

יובל עבד כשכיר בחברת אוטו מוטור בע"מ (להלן: "החברה") מיום 1/4/2006 ועד ליום 31/12/2007.

לאחר מכן מיום 1/2008 החל להוציא לחברה חשבוניות ודיווח על עצמו כעצמאי. ביום 4/5/2008 החברה יזמה את הפסקת עבודתו של יובל.

הוא הגיש למל"ל בקשה לדמי אבטלה, אולם נאמר לו שהוא לא עבר תקופת אכשרה מספיקה, שכן מבחינת המל"ל מים 1/1/2008 הוא נחשב כעובד עצמאי.

בית הדין פסק כי היותו של עובד שכיר או עצמאי אינו נקבע על פי הכינוי שנתנו לו הצדדים, אלא על פי מהות היחסים. בעניין זה קבע בית הדין כי יובל היה שכיר ועל כן מגיע לו לקבל דמי אבטלה.

לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170