201930.01
1

ייפוי כח מתמשך – מסלול רגיל ללא מעורבות גורמי רפואה

תהליך ייפוי כח מתמשך וסדריו

(מסלול ללא מעורבות גורמי רפואה)

בשנת 2017 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ונוסף לו פרק המסדיר את עניין האפוטרופסות בישראל. עד לשנה זו, ההחלטה על מינוי אפוטרופוס, שיקבל החלטות לגבי ענייניו הרפואיים או הרכושיים של האדם, היו בידיהם של רשויות המדינה ובית המשפט בלבד.

כיום, החוק מכבד את רצונו של האדם, ומעביר לידי האנשים עצמם את הכוח לקבוע מי מבין קרוביהם יתמנה כאפוטרופוס שלהם ולקבוע איך לטפל בהם רפואית ואיך לנהוג ברכושם, החל מהזמן שיהיה לכם קשה לעשות זאת בעצמכם ועד לשלב שכבר לא תוכלו לבטא זאת בעצמם. במילים פשוטות, נתנו לנו את האפשרות לקבוע מהיום מה יעשה עם גופינו ורכושנו בשארית חיינו, בזמנים שעודנו בחיים אך מתקשים או כבר לא יכולים לבטא זאת בעצמנו.

עד לאחרונה, היו מספר מסמכים שנתנו מענה חלקי לבעיות של שארית החיים. למשל, אדם שכבר היה לו קשה להתנייד נאלץ לגשת לבנק ולהוסיף מיופה כח לחשבון, ייפוי כוח לטפל בכל מיני עניינים שוטפים כמו איסוף תרופות מרשם ועוד. ואולם לבעיות אחרות, כמו הצורך במעבר לבית אבות או העסקת מטפלת, לא היו פתרונות. במקרים כאלה, הקרובים נאלצו לעבור מסכת בירוקרטית קשה לפני כל החלטה שכזו.

החידוש הוא, שיפוי כוח מתמשך הוא מסמך אחד שנותן מענה שלם וכולל לכל העניינים – האישיים, הרכושיים והרפואיים – בתהליך פשוט באמצעות עורך דין. האפשרות לקבוע מראש לשארית החיים, מה יקרה כמעט בכל סיטואציה, בוודאי תיתן לכם ולקרובים שלכם שקט נפשי וודאות.

תהליך עריכת ייפוי הכח המתמשך כולל כשני מפגשים עם עורך הדין ואורך כ-4 שעות. במהלכו, עורך הדין מסביר לכם את משמעויותיו של יפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, ומלווה אתכם צעד אחר צעד עד שתבטאו את כל רצונותיכם. האנשים שקרובים אליכם, ישותפו בתהליך ותוכלו לקבוע מי מהאנשים שאתם סומכים עליהם ישמש בעתיד מיופיי הכוח או יפקחו במידת הצורך.

בסוף התהליך, עורך הדין מפקיד את יפוי הכח המתמשך במערכת מוגנת ושמורה של האפוטרופוס הכללי. תמיד תוכלו להיכנס בעצמכם למערכת האפוטרופוס באמצעות סיסמה שבחרתם, לבחון את ייפוי הכח ולבצע פעולות נוספות בקשר אליו.

כל האמור נכתב בכלליות בלבד ואין הוא ממצה את כל הנושא. מה גם שיתרונותיו של ייפוי הכח המתמשך רבות ולא ניתן למנות את כולם כאן.

למעבר להורדת קובץ ההסבר הכללי לחץ כאן

מפגש ראשון

בהשתתפות הממנה בלבד (נותן ייפוי הכח)
• זיהוי, התרשמות והכרות
• בירור עבר ייפוי כח והנחיות
• הבהרה בדבר כלליות הסברים קודמים
• בירור צרכים, רצונות ויכולות
• מתן הסברים לפי החוק והצגת חלופות (מינוי אפוט' / תומך החלטות)
• בחירת מיופה הכח
• עריכת טיוטת פרטים, הוראות והנחיות

הפסקה

מפגש שני

בהשתתפות הממנה + מיופה הכח
• זיהוי, התרשמות והכרות מיופה הכח
• בירור עמידה בתנאי הכשירות
• מתן הסברים לפי החוק
• חתימה על טופס ויתור על סודיות
• וידוא ואימות פרטים, הוראות והנחיות הממנה
• אישור הממנה, הסכמתו וחתימתו
• הסכמת מיופה הכח, הצהרתו וחתימתו

הגשת ייפוי הכח המתמשך במערכת והפקדתו

• מיד לאחר ההגשה המקוונת ולא יאוחר מ-14 ימים לאחר הגשתו עוה"ד או הממנה יגיש את טופס ייפוי כח מתמשך החתום בהתייצבות אצל האפוטרופוס הכללי