201913.03
0

קבלת ממון עקב פסק דין יכולה להוביל לחבות גדולה במס

לא רבים יודעים אך בתביעות כספיות ובכלל זה בדיני עבודה, כאשר מתקבל פסק דין המזכה בפיצוי יכול והוא יטיל על הזוכה חיוב במס הכנסה, מע"מ ואפילו ביטוח לאומי כאשר מדובר בדיני עבודה, זאת בשל העובדה שהרשויות רואות בפיצוי זה כשכר עבודה לכל דבר, על כן כאשר מתכוננים לצאת לקרב משפטי יש לבחון מתחילתו כיצד עלינו לקבל את הפיצוי בסופו.
דוגמא מעניינת ניתנה לאחרונה במסגרתה בית הדין לעבודה בפסק דין מנומק קבע כי תשלום מסוים מפסק הדין יהיה במסגרת ראש נזק של עוגמת נפש אשר אינו מחויב במס, ודוק, אותו אדם קיבל במסגרת הסדר פשרה, סך של 740,000 ₪ מהחברה בה עבד, מתוכם הוגדרו 419,000 ₪ בגין עוגמת נפש.

אלא מאי, רשות המסים טענה כי הסכום שהוגדר כעוגמת נפש אינו עומד במבחן ההיגיון ונועד על מנת להתחמק ממס. והטילה שומה כבדה על הזוכה, אשר ערער לבית המשפט – ע"מ 63585-11-17, ארז בן אנוש נגד פקיד שומה רמלה, ניתן ביום 12.2.2019).
במסגרת הדיון לא התקבלה טענתו של המערער כי בית הדין לעבודה הוא שיזם את הגדרת חלק התשלום כתשלום עבור עוגמת נפש. עובדה כי כבר בכתב התביעה לבית הדין לעבודה, תבע המערער סך של 419,000 ₪ בגין "עוגמת נפש ופיצויי פיטורים שלא כדין" ובשל בונוס שלא קיבל.
בית המשפט קבע, כי יש להתייחס לפסק הדין של בית הדין לעבודה, לכל היותר כאל הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, אך לא מעבר לכך. הוא אינו מחייב את פקיד השומה או את בית המשפט.
המערער טען, כי פיצוי בגין עוגמת נפש פטור ממס, היות ומדובר בסכום הון אשר נתקבל כפיצויים כוללים על חבלה, הפטור ממס לפי סעיף 9(7) לפקודת מס הכנסה. אף שלעמדת בית המשפט, קיים ספק אם ניתן לומר שפגיעה נפשית נכללת במונח "חבלה" הוא יצא מתוך הנחה כי פיצוי על עוגמת נפש פטור ממס. אולם, תנאי לפטור ממס הוא כי יוכח שהפיצוי שולם אכן בגין עוגמת נפש.
נוכח האמור בית המשפט קבע כי המערער לא הצליח להוכיח כי אכן נגרמה לו עוגמת נפש למרות שהוא נושא בנטל הראיה .
לכן, נקבע כי מדובר בתשלום המשולם במסגרת יחסי העבודה וישנה חזקה כי מדובר בהכנסת עבודה, אלא אם יוכח בראיות ממשיות אחרת.

עינינו הרואות פסק דין מאלף, במסגרתו בית הדין לעבודה קובע מסמרות על גובה עוגמת הנפש, ולפתע מגיח פקיד השומה וקובע ההפך, קרי הוא אינו מייחס חשיבות לקביעת בית הדין וכך גם לאחר שמוגש ערעור נשמרת עמדתו של פקיד השומה, דבר ממנו ניתן ללמוד כי אסטרטגיה בהליכים היא חשובה מנשוא, ולכן חשוב להתייעץ עם גורם מקצועי ומומחה בטרם פונים לערכאות משפטיות בכל תחום.