201913.01
0

ירושה בנחלה חקלאית

במדינת ישראל ישנם מספר רב של משקים חקלאיים. מרבית המשקים בישראל נמסרו למתיישבים כברי רשות בלבד ואינם בבעלותם. בהתאם לדין, זכויות בר רשות הן פחותות ושעה שמעוניינים להעביר את הזכויות בהם, מתעוררים קשיים רבים בעיקר בהורשה בשל העובדה שישנה מערכת כללים מסועפת, ולעיתים אף לא מובנת, כך שאפילו בתי המשפט פוסקים בהתאם לכל מקרה לגופו….

201909.01
0

העברת דירה אגב גירושין – היבטי מס

לדאבון הלב זוגות רבים במדינת ישראל מוצאים עצמם בבתי הדין ובבתי המשפט לאחר הליך גירושין ארוך ומייגע בסופו ניתן פסק דין הקובע את חלוקת הרכוש בין הצדדים. במקרה כזה קובע סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע כי בהעברה אגב פסק דין לגירושין בין בני זוג לא יחול מס שבח מאחר שאין לראות…

201908.01
0

ביטול צוואה על-ידי המצווה וצוואה מאוחרת

כלל ידוע הוא כי הערך העליון בעריכת צוואה הוא חופש המצווה לצוות כראות עיניו, על כן הוראה בצוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את צוואתו או לבטלה – היא בטלה מעיקרא (ראו סעיף 27(ב) לחוק הירושה) בהתאם לאמור, חירותו של המצווה כוללת בתוכה גם את חירותו לבטל את הצוואה בכל עת שיחפוץ וצוואתו…

201907.01
0

עקרון הנפילה המיידית

כלל ידוע הוא כי במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו ונופל בחלקם (ראו ע"א 314/79 שליין נ' ברק וכן סעיף 1 לחוק). ואולם בשלב זה בעלותם של היורשים בעיזבון הינה ערטילאית שכן זהותם וחלקו של כל אחד מהם בעיזבון ייקבעו רק לכשיינתן צו ירושה או צו קיום צוואה. צו קיום צוואה וצו הירושה הינם דקלרטיביים בלבד…

201902.01
0

רק בחלוף 40 שנים נקבע כי אין למנוח יורשים פוטנציאליים נוספים

עמ"ש 60451-12/17 האפוטרופוס הכללי נ' שמעון אפיקי, דינה קליין בלומשטיין אפיקי (פורסם law data) ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופטת איריס ארבל-אסל) מיום 22.11.17 (תיק 41727-09-17) לפיה המשיבים דנן, ביצעו את כל הפעולות הסבירות ואף מעבר לכך על מנת לנסות ולאתר את יורשיה הפוטנציאליים של המנוחה רוטמן חיה ז"ל (להלן: המנוחה). שילוב…

201902.01
0

צוואה מנשלת – החשיבות הרבה בהכנת התיק המשפטי

עמ"ש 40614-10/16 ד.פ, מ. פ, ש. פ. נ' כ. פ, ר. פ. (פורסם law data) מפסק דין זה ניתן ללמוד כי גם כאשר ישנן ראיות רבות אשר על פניו מעידות כי היה לחץ בלתי הוגן על המצווה ועל אף שבתי המשפט לא "אוהבים" צוואה מנשלת עדיין על עו"ד המכינים תיק צוואה להיערך בצורה מלאה ולנסות…

201901.01
0

תאונות עבודה ומה שביניהן

ב"ל 35414-07/16 סוניה חיים נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם law data) ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של קופאית ראשית ומנהלת כספים במועצה המקומית ""אזור" והכיר בפגיעתה כתאונת עבודה לאחר שהרימה גלון כבד של מי עדן מלא במים, במטרה להחליף את הגלון הריק במתקן המים, ומיד חשה בכאב חד מאוד במרפק ובכתף ימין. ביה"ד אימץ את…

201901.01
0

דרישות צורניות של צוואה

ת"ע 25797-12/15 ז.ק.ק נ' ג.ס (law data) ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את ההתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה שנכתבה בכתב יד על ידי המנוחה לאחר שנקבע כי המסמך אינו עומד בכל הדרישות של סעיף 19 לחוק הירושה משעה שהוא לא נחתם על ידי המנוחה, והדבר מטיל ספק בכוונת המנוחה לערוך את הצוואה. בנוסף, המנוחה לא גמרה…

201901.01
0

סכסוך בית משותף וזכויות בניה

א 4784-11/16 גיטה רוז, רונית ואיליה קגן, שולמית פרייזר ואח' נ' עינת ארנן, יורם ישראלי (פורסם law data) בית משפט השלום קיבל את תביעתם של בעלי יחידות דיור בבית משותף בתל אביב וקבע כי תכנית מתאר בתל אביב, המעניקה זכויות בניה לבניית חדר על גגות בתים משותפים ברחבי העיר, הינה זכות בניה השייכות לכלל דיירי…

201901.01
0

רווח הוני או רווח פירותי?

ע"א 8942/15 יחזקאל (איזי) שירצקי, רון בנימין ז"ל נ' פקיד שומה ת"א (פורסם law data) ביהמ"ש העליון דחה ערעור בדונו בשאלה האם מכירת מניות הינה רווח הוני הפטור ממס, פקיד השומה דחה את טענת המערערים בדבר היות המכירה הונית וסבר כי מדובר ברווח מעסק – עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. קביעת בית המשפט: בית המשפט…