201927.02
0

גם תפוצת פרסום לאדם אחד מהווה לשון הרע

ת"א (ת"א) 63637-01-18 אילן נס נ' נאות מזרחי בע"מ (פורסם בנבו 08/02/19) לפני בית המשפט  עמדה תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק ") במסגרתה התבקש בית המשפט לפסוק פיצוי כספי בסך 100,000 ₪ בטענתה, כי החברה הוציאה דיבתם רעה באמצעות מכתב הנושא תאריך מיום 26.10.15. (להלן: "המכתב"). רקע עובדתי התובעים רכשו מהנתבעת…

201917.01
0

מעשים אשר עלולים לפגוע בפרנסתו של אדם מהווים לשון הרע

ת"א 32151-06-15 פלום ואח' נ' פרד ואח (פורסם law data) התובעים, המתגוררים בחיפה בבית משותף עם הנתבעים, הגישו נגדם תביעה כספית בעילות שונות על-פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ופקודת הנזיקין בגין ביצוע עוולות של מטרד ליחיד, שקר במפגיע והפרת חובה חקוקה. כתב התביעה בכתב התביעה הועלתה הגרסה העובדתית הבאה: הנתבעים,…

201826.12
0

לשון הרע

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם ועל שמו הטוב באמצעות איסור על פרסום ביטויים שעלולים להשפילו ולבזותו, הערכים המתנגשים הם חופש הביטוי מחד והזכות לכבוד ולשם טוב מאידך, לשון הרע מקים עוולה אזרחית וסנקציה פלילית אשר תנאי להתקיימותן הוא פרסום לשני נמנעים ומעלה תוך יסוד נפשי של כוונה. במסגרת לשון הרע…