201913.01
0

ירושה בנחלה חקלאית

במדינת ישראל ישנם מספר רב של משקים חקלאיים. מרבית המשקים בישראל נמסרו למתיישבים כברי רשות בלבד ואינם בבעלותם. בהתאם לדין, זכויות בר רשות הן פחותות ושעה שמעוניינים להעביר את הזכויות בהם, מתעוררים קשיים רבים בעיקר בהורשה בשל העובדה שישנה מערכת כללים מסועפת, ולעיתים אף לא מובנת, כך שאפילו בתי המשפט פוסקים בהתאם לכל מקרה לגופו….

201908.01
0

ביטול צוואה על-ידי המצווה וצוואה מאוחרת

כלל ידוע הוא כי הערך העליון בעריכת צוואה הוא חופש המצווה לצוות כראות עיניו, על כן הוראה בצוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את צוואתו או לבטלה – היא בטלה מעיקרא (ראו סעיף 27(ב) לחוק הירושה) בהתאם לאמור, חירותו של המצווה כוללת בתוכה גם את חירותו לבטל את הצוואה בכל עת שיחפוץ וצוואתו…

201907.01
0

עקרון הנפילה המיידית

כלל ידוע הוא כי במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו ונופל בחלקם (ראו ע"א 314/79 שליין נ' ברק וכן סעיף 1 לחוק). ואולם בשלב זה בעלותם של היורשים בעיזבון הינה ערטילאית שכן זהותם וחלקו של כל אחד מהם בעיזבון ייקבעו רק לכשיינתן צו ירושה או צו קיום צוואה. צו קיום צוואה וצו הירושה הינם דקלרטיביים בלבד…

201902.01
0

רק בחלוף 40 שנים נקבע כי אין למנוח יורשים פוטנציאליים נוספים

עמ"ש 60451-12/17 האפוטרופוס הכללי נ' שמעון אפיקי, דינה קליין בלומשטיין אפיקי (פורסם law data) ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופטת איריס ארבל-אסל) מיום 22.11.17 (תיק 41727-09-17) לפיה המשיבים דנן, ביצעו את כל הפעולות הסבירות ואף מעבר לכך על מנת לנסות ולאתר את יורשיה הפוטנציאליים של המנוחה רוטמן חיה ז"ל (להלן: המנוחה). שילוב…

201902.01
0

צוואה מנשלת – החשיבות הרבה בהכנת התיק המשפטי

עמ"ש 40614-10/16 ד.פ, מ. פ, ש. פ. נ' כ. פ, ר. פ. (פורסם law data) מפסק דין זה ניתן ללמוד כי גם כאשר ישנן ראיות רבות אשר על פניו מעידות כי היה לחץ בלתי הוגן על המצווה ועל אף שבתי המשפט לא "אוהבים" צוואה מנשלת עדיין על עו"ד המכינים תיק צוואה להיערך בצורה מלאה ולנסות…

201901.01
0

דרישות צורניות של צוואה

ת"ע 25797-12/15 ז.ק.ק נ' ג.ס (law data) ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את ההתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה שנכתבה בכתב יד על ידי המנוחה לאחר שנקבע כי המסמך אינו עומד בכל הדרישות של סעיף 19 לחוק הירושה משעה שהוא לא נחתם על ידי המנוחה, והדבר מטיל ספק בכוונת המנוחה לערוך את הצוואה. בנוסף, המנוחה לא גמרה…

201831.12
0

הסיכונים הגלומים בצוואה מנשלת

רבות נכתב על דיני צוואות וירושות, אך מעט דובר על העובדה שצוואה מנשלת קרוב לוודאי תגיע לפתחו של בית המשפט ויתקיים דיון האם לאשרה או לבטלה. צוואה מנשלת, בעיקר כזו המדירה ילדים מן העיזבון היא מעשה קשה מנשוא אשר יכול ללוות את היורש המודר לשארית חייו ואף לגרום לסכסוך בינו לבין שאר היורשים. על כן,…

201826.12
0

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה מתעוררת בדרך כלל כאשר ישנו צד מנושל אשר מרגיש שנעשה לו עוול, במקרה כזה אם הבקשה לקיום הצוואה הוגשה לרשם לענייני ירושה, ופלוני מגיש התנגדות, על הרשם להעביר זאת באופן מידי לבית המשפט לענייני משפחה. הטענה העיקרית להתנגדות לצוואה הינה "השפעה בלתי הוגנת"[1],  במסגרתה מספר מבחנים בהם- תלות, סיוע, מבחן נסיבות עריכת הצוואה…

201826.12
0

הסתלקות מן הירושה

יורש רשאי לוותר על חלקו בעיזבון באופן מלא או חלקי לאחר מות המוריש[1], כאשר יורש מסתלק הסתלקות כללית/מלאה – רואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה וכאשר מדובר בירושה על פי דין, חלקו מתווסף לחלקם של שאר היורשים על פי יחס חלקיהם, בירושה על פי צוואה הוראת הצוואה לטובתו מבוטלת וחלקו עובר לשאר היורשים על…

201825.12
0

הסכם חלוקה בין יורשים

חשוב להבחין בין שני מצבים, האחד, חוק הירושה אוסר לערוך עסקה בירושה, היינו – עסקה המעניקה ירושה או שוללת אותה. כלומר אין לכרות הסכם שענייננו הפיכת אדם ליורש, ביטול זכותו של אדם לרשת או העברת הזכות לאחר. לדוגמא חוזה בין מוריש לבין אחד מהיורשים המבטל את זכותו של אותו יורש לרשת, חוזה בין מוריש לאדם…