201912.08
0

ביטול תוקפה של צוואה

ת"ע 31925-07/14 פלוני נ' אלמוני (29/07/2019) פסק דין זה עוסק בתוקפה של הודעת ביטול מיום 30.10.12, המורה על ביטול צוואה מיום 25.01.12. רקע עובדתי רלוונטי למנוחה היו חמישה ילדים. ביום 25.1.12 חתמה המנוחה על הצוואה, בפני שני עדים: עו"ד ז.ד, והגב' ר.א.. בצוואה החריגה המנוחה דירה לטובת ש', ואת יתר הרכוש הורישה לכל ילדיה בחלקים…

201919.03
0

סכסוך בנחלה חקלאית

תמ"ש 63636-03-17 ע.נ. נ' י.נ. ואח' (ניתן ביום 14/03/19) המדובר על תיק במסגרתו עתר תובע ליתן צו הקובע, כי הוא זה שיוכר ויאושר בהתאם להוראות ס' 114 לחוק הירושה כיורש המוכן ומסוגל לקיים את המשק. כן ביקש לקבוע כי הנתבע בהתנהגותו ובהתנהלותו ויתר או מושתק מלטעון להיותו מי שיוכר כיורש המשק מכוח הוראות ס' 114…

201903.03
0

כתיבת צוואה

עמ"ש (חי') 46047-04-17 מ' נ' נ' (פורסם בנבו 05/02/19) הנושא בערעור מדובר בערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה. אשר קבע כי יש להתחקות אחר אומד דעת המנוח פ' ה' ז"ל (להלן: "המנוח"), שהוריש במסגרת צוואתו את כל הכספים המצויים בחשבון בנק המשותף לו ולמשיבה  נ' (להלן: "נ'")  לנ' בעצמה, כולל הכספים…

201928.02
0

יורש נחלה חקלאית בצוואה לא צריך לפצות את אחיו

בע"מ 7861/17 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו 18/11/18) "חוזה המשבצת" בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל והאגודה השיתופית של מושב -מסדיר כיצד מעבירים זכויות של בר רשות בנחלה במושב לאחר מותו. במקרה זה בת רשות, אשר קבעה בצוואתה כי אדם מסוים יקבל את זכויותיה. האם יש לכבד את הצוואה, או להעביר את הזכויות…

201913.01
0

ירושה בנחלה חקלאית

במדינת ישראל ישנם מספר רב של משקים חקלאיים. מרבית המשקים בישראל נמסרו למתיישבים כברי רשות בלבד ואינם בבעלותם. בהתאם לדין, זכויות בר רשות הן פחותות ושעה שמעוניינים להעביר את הזכויות בהם, מתעוררים קשיים רבים בעיקר בהורשה בשל העובדה שישנה מערכת כללים מסועפת, ולעיתים אף לא מובנת, כך שאפילו בתי המשפט פוסקים בהתאם לכל מקרה לגופו….

201908.01
0

ביטול צוואה על-ידי המצווה וצוואה מאוחרת

כלל ידוע הוא כי הערך העליון בעריכת צוואה הוא חופש המצווה לצוות כראות עיניו, על כן הוראה בצוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את צוואתו או לבטלה – היא בטלה מעיקרא (ראו סעיף 27(ב) לחוק הירושה) בהתאם לאמור, חירותו של המצווה כוללת בתוכה גם את חירותו לבטל את הצוואה בכל עת שיחפוץ וצוואתו…

201907.01
0

עקרון הנפילה המיידית

כלל ידוע הוא כי במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו ונופל בחלקם (ראו ע"א 314/79 שליין נ' ברק וכן סעיף 1 לחוק). ואולם בשלב זה בעלותם של היורשים בעיזבון הינה ערטילאית שכן זהותם וחלקו של כל אחד מהם בעיזבון ייקבעו רק לכשיינתן צו ירושה או צו קיום צוואה. צו קיום צוואה וצו הירושה הינם דקלרטיביים בלבד…

201902.01
0

רק בחלוף 40 שנים נקבע כי אין למנוח יורשים פוטנציאליים נוספים

עמ"ש 60451-12/17 האפוטרופוס הכללי נ' שמעון אפיקי, דינה קליין בלומשטיין אפיקי (פורסם law data) ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופטת איריס ארבל-אסל) מיום 22.11.17 (תיק 41727-09-17) לפיה המשיבים דנן, ביצעו את כל הפעולות הסבירות ואף מעבר לכך על מנת לנסות ולאתר את יורשיה הפוטנציאליים של המנוחה רוטמן חיה ז"ל (להלן: המנוחה). שילוב…

201902.01
0

צוואה מנשלת – החשיבות הרבה בהכנת התיק המשפטי

עמ"ש 40614-10/16 ד.פ, מ. פ, ש. פ. נ' כ. פ, ר. פ. (פורסם law data) מפסק דין זה ניתן ללמוד כי גם כאשר ישנן ראיות רבות אשר על פניו מעידות כי היה לחץ בלתי הוגן על המצווה ועל אף שבתי המשפט לא "אוהבים" צוואה מנשלת עדיין על עו"ד המכינים תיק צוואה להיערך בצורה מלאה ולנסות…

201901.01
0

דרישות צורניות של צוואה

ת"ע 25797-12/15 ז.ק.ק נ' ג.ס (law data) ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את ההתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה שנכתבה בכתב יד על ידי המנוחה לאחר שנקבע כי המסמך אינו עומד בכל הדרישות של סעיף 19 לחוק הירושה משעה שהוא לא נחתם על ידי המנוחה, והדבר מטיל ספק בכוונת המנוחה לערוך את הצוואה. בנוסף, המנוחה לא גמרה…