201825.12
0

עריכת צוואה

צוואה היא מסמך משפטי שמאפשר לאדם להעביר את עיזבונו לאנשים על פי רצונו ובלא קשר לרשימת היורשים שלו לפי הדין ולחלק אותו כראות עיניו. החוק מכיר בארבע דרכים ליצירת צוואה – כתב יד של המצווה, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וכן צוואה בעל פה שנעשתה על ידי שכיב מרע לפני מותו. בצוואה בכתב יד…

201825.12
0

מהי ירושה?

כאשר אדם הולך לעולמו הוא מותיר אחריו חובות, זכויות ונכסים. סך כל אלה למעט קופת גמל, פנסיה וכספי ביטוח מכונים בשפה המשפטית עיזבון, כלומר האדם משאיר לאחר מותו את מה שעזב בלכתו. באופן עקרוני כאשר אדם הולך לעולמו כל עזבנו עובר ליורשיו על פי דין, למעט אם השאיר אחריו צוואה בה הוא מצווה את רכושו…