201826.12
0

דיני חוזים

הקדמה

דיני החוזים הם ענף משפטי אשר קובע את התנאים והדרכים לאכיפת הסכם. בדיני החוזים ישנם שני עקרונות מרכזיים- החופש החוזי ותום הלב – הפסיקה במדינת ישראל הכירה בחופש של הפרטים בחברה לעצב את החוזה, זאת בשילוב עקרון תום הלב המטיל על הצדדים חובת הגינות כלפי הצד האחר לחוזה וכן חובת נאמנות לרוח העסקה ומטרתה.

כלומר החיוב החוזי נובע מרצון הצדדים ולא מהדין כפי שקובעים דיני החיובים הנזיקיים ודיני עשיית עושר שלא במשפט.

דיני החוזים בחקיקה

דיני החוזים במדינת ישראל שזורים האחד בשני וחולשים על מגוון רחב של דברי חקיקה, המרכזיים שבהם הם חוק החוזים (חלק כללי) וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), כן יש את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חוק החוזים האחידים, וחוק המתנה.

יצוין כי ישנם חוזים בין צדדים שמוסדרים בחוקים ספציפיים אשר גוברים על הוראות חוק החוזים, כך למשל בדיני הצרכנות ישנו חוק הגנת הצרכן והתקנות לפיו אשר מסדירות יחסים צרכניים בעיקר של עניינים דיומא, ומעניקים פירוש חוזי למכר צרכני.

אנשים רבים לא מודעים שכמעט בכל יום הם מבצעים מגוון רחב של פעולות במסגרתן הם "חותמים" על חוזה עם מאן דהוא, לכן לעיתים נוצר מצב כי אדם חתם על חוזה על אף שהוא אינו מודע, כך למשל כאשר משא ומתן על שכירות דירה מגיע לכדי סיכום בין הצדדים ונותר רק לחתום על החוזה ואולם אחד הצדדים חוזר בו, יכול שבנסיבות מסוימות תקום לנפגע תרופה מכוח החוק.

אנו במשרד עורכי הדין חיים ברוטמן עורכים מגוון רחב של חוזים, בהם חוזה מכר, חוזה קבלנות, חוזה שכירות מגורים/עסק, חוזה לרכישת זיכיון ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170