201831.12
0

הסיכונים הגלומים בצוואה מנשלת

רבות נכתב על דיני צוואות וירושות, אך מעט דובר על העובדה שצוואה מנשלת קרוב לוודאי תגיע לפתחו של בית המשפט ויתקיים דיון האם לאשרה או לבטלה. צוואה מנשלת, בעיקר כזו המדירה ילדים מן העיזבון היא מעשה קשה מנשוא אשר יכול ללוות את היורש המודר לשארית חייו ואף לגרום לסכסוך בינו לבין שאר היורשים. על כן,…

201827.12
0

החלטת מיסוי:1063/17, שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים – מיזוג שותפויות בהתאם לחלק ה2 לפקודת מס הכנסה

העובדות: שותפות א' (להלן: "השותפות הקולטת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שותפות ב' (להלן: "השותפות הנעברת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הן לשותפות א' והן לשותפות ב', יש פעילות עסקית ממשית והן עוסקות…

201827.12
0

החלטת מיסוי : 1983/17 – הכללת תוסף דלק בדו"ח החודשי של חברה כחלק מהחזר התשומות על הדלק.

העובדות: המדובר על חברה שעוסקת במכירת מוצרי דלק (להלן: "החברה") באמצעות מערכתאוטומטית לניהול תשלום עסקאות דלק באמצעות כרטיסי "דלקן" (להלן: "המערכת" ו/או "דלקן"). אחת לחודש החברה עורכת סיכום עסקאות שבסופו מפיקה היא  דו"ח ריכוז חודשי של מוצרי דלק (להלן- "דוח ריכוז חודשי"). התשלום לחברה מתבצע באמצעות ובזיקה לדוח זה. לחברה זו לקוחות רבים בהם לקוחות…

201827.12
0

עמותה המקבלת תרומה מישות זרה

רצון המחוקק: כידוע ממשלות ישראל האחרונות מנסות "לסמן" תרומות המגיעות לעמותות בישראל, בעיקר כאלה המגיעות מישויות זרות, והכל במטרה למנוע "התערבות" של מדינה זרה במרקם היחסים העדין של המדינה. אמנם התיקון לחוק רוכך כך שנציגי עמותות הממומנות על ידי מדינות זרות לא יידרשו לענוד תגי זיהוי בדיונים בכנסת או במשרדי הממשלה, אך יש כאלה שטוענים…

201827.12
0

סוגי המס

מס פרוגרסיבי– אומר שככל שההכנסה גבוהה יותר אנו מטילים מס בשיעור גבוה יותר. מס רגרסיבי– המצב ההפוך – ככל שההכנסה עולה יותר שיעורי המס פוחתים. השיעור מההכנסה יורד ככל שההכנסה עולה. מס יחסי/אחיד– הטלת מס בשיעור קבוע מההכנסה או מההוצאה – על כולם מטילים את אותו שיעור, מס באחוזים כמו מע"מ 17%, הוא יחסי להוצאה…

201826.12
0

הסכם מתנה

במקרים רבים אדם מסוים מעוניין לתת מתנה לזולת, במסגרת זו הוא מעביר למקבל נכס ללא תמורה ו/או מוותר על זכות שיש לו כלפיו. מתנה יכולה להיות מקרקעין, מיטלטלין או זכויות למיניהן. כדי להגדיר דבר מה הניתן כמתנה יש להראות כי הנותן לא הפיק דבר של ממש בעצם נתינת המתנה והוא לא גורם למקבל לעשות משהו…

201826.12
0

הבטחת הכנסה

 על אף תחלואיה הרבים מקיימת מדינת ישראל, מדיניות רווחה סבירה. כחלק ממדיניות זו שאופת המדינה לאפשר לכל אזרח לחיות בכבוד מינימאלי. בשל כך ועל-פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה") פועלת המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי ודואגת שכל אדם ומשפחה בישראל יוכלו להתקיים באופן סביר על-ידי העברת קצבה – הבטחת הכנסה. הקצבה משולמת…

201826.12
0

דמי אבטלה

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל שעבד כשכיר ועבר תקופת אכשרה, אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בו לדרוש עבודה. כלומר כדי לקבל דמי אבטלה יש לפעול בשני מסלולים במקביל. על המעוניין לקבל דמי אבטלה לפנות לשירות התעסוקה מיד…

201826.12
0

חובת רישום תקבול

רישום תקבול הוא חובה הכתובה עלי ספר ומופיעה בסעיף 145ב(א)(1) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), בסעיף זה נקבע כי בעל עסק מחויב לרשום תקבול מיד עם קבלתו, גם אם מדובר בעסקה מתמשכת. ביקרות מס הכנסה לניהול ספרים בדיקת התקבולים היא פועל יוצא של ביקורת לניהול ספרים אשר מתרחשת לעיתים קרובות, ביקורת קלאסית היא זו אשר…

201826.12
0

רשות המסים בודקת את הכנסות נהגי המוניות

לאחרונה התקיימה רפורמה בכל הקשור למחירי המוניות בנתב"ג, במסגרתה הוחלט כי במכרז שיתקיים יזכה זכיין בודד שיפעיל פלטפורמה משותפת שתרכז את כל המוניות שבאות לנמל – ללא קשר לתחנה אליהן הן שייכות. ובכך אמור להסתיים המונופול של תחנת המוניות "הדר-לוד" הזכיינית שמפעילה את שירות ההסעות מנמל התעופה ב-40 השנים האחרונות.  כמו כן נקבע כי הסעת…