201928.02
0

יורש נחלה חקלאית בצוואה לא צריך לפצות את אחיו

בע"מ 7861/17 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו 18/11/18) "חוזה המשבצת" בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל והאגודה השיתופית של מושב -מסדיר כיצד מעבירים זכויות של בר רשות בנחלה במושב לאחר מותו. במקרה זה בת רשות קבעה בצוואתה אדם מסוים שיקבל את זכויותיה. האם יש לכבד את הצוואה, או להעביר את הזכויות ליורשים על…

201905.02
1

שוכר דירה חדשה מקבלן?! עליך לשתף עימו פעולה

ת"א (חד') 20601-09-17 סופיה קרסילניקוב נ' טל שטרן ( פורסם בנבו 23/01/19) עובדות המקרה: בבעלות הנתבע דירה בת חמישה חדרים ברחוב הירדן 7 בחדרה (להלן הדירה). מדובר בדירה חדשה שהנתבע רכש מקבלן. מאחר שהנתבע מתגורר מחוץ לישראל, מטפל בענייניו – ובכלל זה בדירה, אביו. התובעת, בן-זוגה ואמה שכרו את הדירה למגוריהם על-פי חוזה שכירות נושא…

201826.12
0

הסכם מתנה

במקרים רבים אדם מסוים מעוניין לתת מתנה לזולת, במסגרת זו הוא מעביר למקבל נכס ללא תמורה ו/או מוותר על זכות שיש לו כלפיו. מתנה יכולה להיות מקרקעין, מיטלטלין או זכויות למיניהן. כדי להגדיר דבר מה הניתן כמתנה יש להראות כי הנותן לא הפיק דבר של ממש בעצם נתינת המתנה והוא לא גורם למקבל לעשות משהו…

201826.12
0

פגם של טעות בחוזה

בנסיבות מסוימות כאשר צד לחוזה חתם על החוזה תוך טעות בעובדה או בחוק, יכולה לקום עילה לביטול החוזה (ראו ס'14(ד) לחוק החוזים). כך למשל כאשר אדם רכש צמיד שהוא סבור שהוא עשוי מזהב אך לאחר מכן הוא מגלה שזהו צמיד דמוי זהב, הוא חתם מתוך טעות בעובדה ויש לו עילה לבטל את החוזה. ואולם ישנם…

201826.12
0

חוזה למראית עין

חוזה למראית עין הוא חוזה שהאמור בו אינו תואם את כוונתם האמתית של הצדדים, לאמור מדובר בהסכם שנועד לשוות מראה אותנטי אך בדיוק ההפך. קיימים סוגים של חוזה למראית עין: מראית עין מוחלטת – אין מאחורי החוזה דבר, הצדדים לא באמת מעוניינים לשנות את המצב המשפטי ביניהם (ראו לעניין זה ע"א 6295/95 בוחסירה נ' בוחסירה)…

201826.12
0

דיני חוזים

דיני החוזים הם ענף משפטי אשר קובע את התנאים והדרכים לאכיפת הסכם. בדיני החוזים ישנם שני עקרונות מרכזיים- החופש החוזי ותום הלב – הפסיקה במדינת ישראל הכירה בחופש של הפרטים בחברה לעצב את החוזה, זאת בשילוב עקרון תום הלב המטיל על הצדדים חובת הגינות כלפי הצד האחר לחוזה וכן חובת נאמנות לרוח העסקה ומטרתה. כלומר החיוב…