201908.05
0

התיישנות תביעה אזרחית

התיישנות: ככלל התיישנות חלה 7 שנים מיום שנולדה עילת תביעה למעט במקרים מיוחדים. כך למשל התיישנות לא תפגע בזכויות של נושים בעלי שעבוד, או כאשר אדם הוטעה ביודעין בנוגע לעובדות מסוימות אשר "דוחות" את גילוי עילת התביעה או כאשר הוא אינו מודע לעובדות אלה, או אז, המרוץ יתחיל ביום גילוין. כמו כן, ניתן להחליט בהסכם…

201905.05
0

חוזים יש לקיים

ע"א 54064-01-19 יד עזר לחבר (ע"ר) נ' חיטובסקי. נתוני רקע ותמצית המחלוקת המערערת הינה עמותה רשומה ללא כוונות רווח, המסייעת לנזקקים ולניצולי שואה, בין היתר על ידי שכירת דירות והשכרתן להם בשכירות משנה, בדמי שכירות מופחתים. המשיב הינו הבעלים של בניין מגורים הכולל 7 דירות. במהלך השנים 2010 ו-2011 שכרה המערערת מהמשיב 5 דירות בבניין,…

201928.02
0

יורש נחלה חקלאית בצוואה לא צריך לפצות את אחיו

בע"מ 7861/17 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו 18/11/18) "חוזה המשבצת" בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל והאגודה השיתופית של מושב -מסדיר כיצד מעבירים זכויות של בר רשות בנחלה במושב לאחר מותו. במקרה זה בת רשות, אשר קבעה בצוואתה כי אדם מסוים יקבל את זכויותיה. האם יש לכבד את הצוואה, או להעביר את הזכויות…

201905.02
1

שוכר דירה חדשה מקבלן?! עליך לשתף עימו פעולה

ת"א (חד') 20601-09-17 סופיה קרסילניקוב נ' טל שטרן ( פורסם בנבו 23/01/19) עובדות המקרה: בבעלות הנתבע דירה בת חמישה חדרים בחדרה (להלן הדירה). מדובר בדירה חדשה שהנתבע רכש מקבלן. מאחר שהנתבע מתגורר מחוץ לישראל, מטפל בענייניו – ובכלל זה בדירה, אביו. התובעת, בן-זוגה ואמה שכרו את הדירה למגוריהם על-פי חוזה שכירות נושא תאריך 21.9.2014 החוזה…

201826.12
0

הסכם מתנה

הקדמה במקרים רבים אדם מסוים מעוניין לתת מתנה לזולת, במסגרת זו הוא מעביר למקבל המתנה נכס ללא תמורה ו/או מוותר על זכות שיש לו כלפיו. מתנה יכולה להיות מקרקעין, מיטלטלין או זכויות למיניהן. כדי להגדיר דבר מה הניתן כמתנה יש להראות כי הנותן לא הפיק דבר של ממש בעצם נתינת המתנה והוא לא גורם למקבל…

201826.12
0

פגם של טעות בחוזה

מסגרת החוק בנסיבות מסוימות כאשר צד לחוזה חתם על החוזה תוך טעות בעובדה או בחוק, יכולה לקום עילה לביטול החוזה (ראו ס'14(ד) לחוק החוזים). כך למשל כאשר אדם רכש צמיד שהוא סבור שהוא עשוי מזהב אך לאחר מכן הוא מגלה שזהו צמיד דמוי זהב, הוא חתם מתוך טעות בעובדה ויש לו עילה לבטל את החוזה….

201826.12
0

חוזה למראית עין

חוזה למראית עין הוא חוזה שהאמור בו אינו תואם את כוונתם האמתית של הצדדים. כלומר מדובר בהסכם שנועד לשוות מראה אותנטי אך בפועל מטרתו אחרת. קיימים מספר סוגים של חוזה למראית עין: מראית עין מוחלטת – אין מאחורי החוזה דבר, הצדדים לא באמת מעוניינים לשנות את המצב המשפטי ביניהם (ראו לעניין זה ע"א 6295/95 בוחסירה…

201826.12
0

דיני חוזים

הקדמה דיני החוזים הם ענף משפטי אשר קובע את התנאים והדרכים לאכיפת הסכם. בדיני החוזים ישנם שני עקרונות מרכזיים- החופש החוזי ותום הלב – הפסיקה במדינת ישראל הכירה בחופש של הפרטים בחברה לעצב את החוזה, זאת בשילוב עקרון תום הלב המטיל על הצדדים חובת הגינות כלפי הצד האחר לחוזה וכן חובת נאמנות לרוח העסקה ומטרתה. כלומר…