201826.12
0

פגם של טעות בחוזה

מסגרת החוק בנסיבות מסוימות כאשר צד לחוזה חתם על החוזה תוך טעות בעובדה או בחוק, יכולה לקום עילה לביטול החוזה (ראו ס'14(ד) לחוק החוזים). כך למשל כאשר אדם רכש צמיד שהוא סבור שהוא עשוי מזהב אך לאחר מכן הוא מגלה שזהו צמיד דמוי זהב, הוא חתם מתוך טעות בעובדה ויש לו עילה לבטל את החוזה….

201826.12
0

חוזה למראית עין

חוזה למראית עין הוא חוזה שהאמור בו אינו תואם את כוונתם האמתית של הצדדים. כלומר מדובר בהסכם שנועד לשוות מראה אותנטי אך בפועל מטרתו אחרת. קיימים מספר סוגים של חוזה למראית עין: מראית עין מוחלטת – אין מאחורי החוזה דבר, הצדדים לא באמת מעוניינים לשנות את המצב המשפטי ביניהם (ראו לעניין זה ע"א 6295/95 בוחסירה…

201826.12
0

דיני חוזים

הקדמה דיני החוזים הם ענף משפטי אשר קובע את התנאים והדרכים לאכיפת הסכם. בדיני החוזים ישנם שני עקרונות מרכזיים- החופש החוזי ותום הלב – הפסיקה במדינת ישראל הכירה בחופש של הפרטים בחברה לעצב את החוזה, זאת בשילוב עקרון תום הלב המטיל על הצדדים חובת הגינות כלפי הצד האחר לחוזה וכן חובת נאמנות לרוח העסקה ומטרתה. כלומר…