201904.02
1

ועדת הערר דוחה את טענת ההתיישנות שהעלתה רשות המסים

עובדות המקרה: העוררת מכרה דירת מגורים בשנת 2012 וחויבה במס שבח. בשנת 2018 ביקשה העוררת את תיקון השומה, ומשנענתה בשלילה הוגש הערר שלפנינו. המשיב הגיש בקשה כי ערר זה ידחה על הסף, בשל טענת התיישנות. לפנינו אפוא בקשה של המשיב לדחיית הערר על הסף מחמת התיישנות, מכוח תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. טענת…

201904.02
0

ועדת הערר דחתה את טענות העירייה

ערר (י-ם) 300/17 אילן מרדכי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (פורסם בנבו 11/12/18) עובדות המקרה המקרקעין היו בבעלות מלאה של בני הזוג שרון. בהתאם למצב התכנוני הקודם, תכנית 2022/ג, שפורסמה ברשומות ביום 30.7.1989, ניתן היה לבנות על המקרקעין 2 יח"ד בקיבולת בנייה של 56% משטח נטו של החלקה. מכיוון ששטח החלקה הינו 469 מ"ר,…

201909.01
0

העברת דירה אגב גירושין – היבטי מס

לדאבון הלב זוגות רבים במדינת ישראל מוצאים עצמם בבתי הדין ובבתי המשפט לאחר הליך גירושין ארוך ומייגע בסופו ניתן פסק דין הקובע את חלוקת הרכוש בין הצדדים. במקרה כזה קובע סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע כי בהעברה אגב פסק דין לגירושין בין בני זוג לא יחול מס שבח מאחר שאין לראות…

201901.01
0

רווח הוני או רווח פירותי?

ע"א 8942/15 יחזקאל (איזי) שירצקי, רון בנימין ז"ל נ' פקיד שומה ת"א (פורסם law data) ביהמ"ש העליון דחה ערעור בדונו בשאלה האם מכירת מניות הינה רווח הוני הפטור ממס, פקיד השומה דחה את טענת המערערים בדבר היות המכירה הונית וסבר כי מדובר ברווח מעסק – עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. קביעת בית המשפט: בית המשפט…

201827.12
0

החלטת מיסוי:1063/17, שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים – מיזוג שותפויות בהתאם לחלק ה2 לפקודת מס הכנסה

העובדות: שותפות א' (להלן: "השותפות הקולטת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שותפות ב' (להלן: "השותפות הנעברת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הן לשותפות א' והן לשותפות ב', יש פעילות עסקית ממשית והן עוסקות…

201827.12
0

החלטת מיסוי : 1983/17 – הכללת תוסף דלק בדו"ח החודשי של חברה כחלק מהחזר התשומות על הדלק.

העובדות: המדובר על חברה שעוסקת במכירת מוצרי דלק (להלן: "החברה") באמצעות מערכתאוטומטית לניהול תשלום עסקאות דלק באמצעות כרטיסי "דלקן" (להלן: "המערכת" ו/או "דלקן"). אחת לחודש החברה עורכת סיכום עסקאות שבסופו מפיקה היא  דו"ח ריכוז חודשי של מוצרי דלק (להלן- "דוח ריכוז חודשי"). התשלום לחברה מתבצע באמצעות ובזיקה לדוח זה. לחברה זו לקוחות רבים בהם לקוחות…

201827.12
0

עמותה המקבלת תרומה מישות זרה

רצון המחוקק: כידוע ממשלות ישראל האחרונות מנסות "לסמן" תרומות המגיעות לעמותות בישראל, בעיקר כאלה המגיעות מישויות זרות, והכל במטרה למנוע "התערבות" של מדינה זרה במרקם היחסים העדין של המדינה. אמנם התיקון לחוק רוכך כך שנציגי עמותות הממומנות על ידי מדינות זרות לא יידרשו לענוד תגי זיהוי בדיונים בכנסת או במשרדי הממשלה, אך יש כאלה שטוענים…

201827.12
0

סוגי המס

מס פרוגרסיבי– אומר שככל שההכנסה גבוהה יותר אנו מטילים מס בשיעור גבוה יותר. מס רגרסיבי– המצב ההפוך – ככל שההכנסה עולה יותר שיעורי המס פוחתים. השיעור מההכנסה יורד ככל שההכנסה עולה. מס יחסי/אחיד– הטלת מס בשיעור קבוע מההכנסה או מההוצאה – על כולם מטילים את אותו שיעור, מס באחוזים כמו מע"מ 17%, הוא יחסי להוצאה…

201826.12
0

חובת רישום תקבול

רישום תקבול הוא חובה הכתובה עלי ספר ומופיעה בסעיף 145ב(א)(1) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), בסעיף זה נקבע כי בעל עסק מחויב לרשום תקבול מיד עם קבלתו, גם אם מדובר בעסקה מתמשכת. ביקרות מס הכנסה לניהול ספרים בדיקת התקבולים היא פועל יוצא של ביקורת לניהול ספרים אשר מתרחשת לעיתים קרובות, ביקורת קלאסית היא זו אשר…

201826.12
0

רשות המסים בודקת את הכנסות נהגי המוניות

לאחרונה התקיימה רפורמה בכל הקשור למחירי המוניות בנתב"ג, במסגרתה הוחלט כי במכרז שיתקיים יזכה זכיין בודד שיפעיל פלטפורמה משותפת שתרכז את כל המוניות שבאות לנמל – ללא קשר לתחנה אליהן הן שייכות. ובכך אמור להסתיים המונופול של תחנת המוניות "הדר-לוד" הזכיינית שמפעילה את שירות ההסעות מנמל התעופה ב-40 השנים האחרונות.  כמו כן נקבע כי הסעת…