201826.12
0

צווי הגנה

צווי הגנה: ישנם מספר סוגי צווים אותם ניתן להשית על אדם מסוים. חלק מהצווים ניתנים ישירות על ידי משטרת ישראל וחלקם ניתנים ע"י בית המשפט לאחר פניית הנפגע. ככלל מטרתם של צווים אלה היא להגן על אדם מסוים ולמנוע מפלוני לפגוע בו ולהטריד אותו באופן כזה או אחר. לדאבוננו מרבית המקרים בהם נעשה שימוש בצווים…