201901.01
0

סכסוך בית משותף וזכויות בניה

א 4784-11/16 גיטה רוז, רונית ואיליה קגן, שולמית פרייזר ואח' נ' עינת ארנן, יורם ישראלי (פורסם law data) בית משפט השלום קיבל את תביעתם של בעלי יחידות דיור בבית משותף בתל אביב וקבע כי תכנית מתאר בתל אביב, המעניקה זכויות בניה לבניית חדר על גגות בתים משותפים ברחבי העיר, הינה זכות בניה השייכות לכלל דיירי…

201826.12
0

פירוק שיתוף

פירוק שיתוף במקרקעין, הינו הליך שלא מסתכם רק בפירוק קנייני כספי גרידא אלא בדך כלל מדובר על פירוק שותפות עם אדם קרוב לאחר שהתגלע סכסוך, על כן אנו כעורכי דין צריכים לעבוד באמצעות מכלול הכלים שעומדים לרשותנו ולא לפעול כמו "טכנוקרטים" ולבצע פעולות טכניות בלבד, אלא לעיתים עלינו לפעול בדרכים יצירתיות כדי להטיב עם הלקוח…