201908.05
0

התיישנות תביעה אזרחית

ככלל התיישנות חלה 7 שנים מיום שנולדה עילת תביעה למעט במקרים מיוחדים. כך למשל התיישנות לא תפגע בזכויות של נושים בעלי שעבוד, או כאשר אדם הוטעה ביודעין בנוגע לעובדות מסוימות אשר "דוחות" את גילוי עילת התביעה או כאשר הוא אינו מודע לעובדות אלה, או אז, המרוץ יתחיל ביום גילוין. כמו כן, ניתן להחליט בהסכם בין…

201919.03
0

סכסוך בנחלה חקלאית

תמ"ש 63636-03-17 ע.נ. נ' י.נ. ואח' (ניתן ביום 14/03/19) המדובר על תיק במסגרתו עתר תובע ליתן צו הקובע, כי הוא זה שיוכר ויאושר בהתאם להוראות ס' 114 לחוק הירושה כיורש המוכן ומסוגל לקיים את המשק. כן ביקש לקבוע כי הנתבע בהתנהגותו ובהתנהלותו ויתר או מושתק מלטעון להיותו מי שיוכר כיורש המשק מכוח הוראות ס' 114…

201928.02
0

יורש נחלה חקלאית בצוואה לא צריך לפצות את אחיו

בע"מ 7861/17 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו 18/11/18) "חוזה המשבצת" בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל והאגודה השיתופית של מושב -מסדיר כיצד מעבירים זכויות של בר רשות בנחלה במושב לאחר מותו. במקרה זה בת רשות, אשר קבעה בצוואתה כי אדם מסוים יקבל את זכויותיה. האם יש לכבד את הצוואה, או להעביר את הזכויות…

201928.02
0

מסירת דירה על ידי קבלן עם פגם מהותי איננה מסירה תקינה

ת"א (חי') 24198-05-15 ניר וינגרטן נ' בתי שיכון בזיכרון יעקב בע"מ (פורסם בנבו 31/01/19) עובדות המקרה ביום 7.4.2013 נכרת הסכם בין הנתבעות לבין התובעים, על-פיו רכשו התובעים מהנתבעות דירת מגורים. בהסכם התחייבו הנתבעות למסור לתובעים את הדירה בגמר תקופת הבנייה, שנקבעה ליום 31.5.2014. עוד נקבע כי תקופות הבדק והאחריות לפרטיה תהא בהתאם לחוק המכר (דירות)…

201926.02
0

מכירת מקרקעין לשני אנשים שונים – עסקאות נוגדות במקרקעין

ת"א (חי') 58747-10-15 ג'ריס עיסא נ' חאקא השקעות וניהול בע"מ (פורסם בנבו 10/02/19) במרכז הדיון בבית המשפט עמדה הכרעה בין עסקאות נוגדות באדמות כפר כסרא סמיע . התובע בקש לאכוף הסכם מכר מקרקעין אשר נכרת בינו לבין נתבעים 1 ו- 2, תוך ביטול הערות האזהרה הרשומות לטובת הנתבעים 3-5. הנתבעים 3ו-4 הגישו כתב תביעה שכנגד…

201901.01
0

סכסוך בית משותף וזכויות בניה

א 4784-11/16 גיטה רוז, רונית ואיליה קגן, שולמית פרייזר ואח' נ' עינת ארנן, יורם ישראלי (פורסם law data) בית משפט השלום קיבל את תביעתם של בעלי יחידות דיור בבית משותף בתל אביב וקבע כי תכנית מתאר בתל אביב, המעניקה זכויות בניה לבניית חדר על גגות בתים משותפים ברחבי העיר, הינה זכות בניה השייכות לכלל דיירי…

201826.12
0

פירוק שיתוף

פירוק שיתוף במקרקעין, הינו הליך שלא מסתכם רק בפירוק קנייני כספי גרידא אלא בדך כלל מדובר על פירוק שותפות עם אדם קרוב לאחר שהתגלע סכסוך, על כן אנו כעורכי דין צריכים לעבוד באמצעות מכלול הכלים שעומדים לרשותנו ולא לפעול כמו "טכנוקרטים" ולבצע פעולות טכניות בלבד, אלא לעיתים עלינו לפעול בדרכים יצירתיות כדי להטיב עם הלקוח…