201826.12
0

פירוק שיתוף

הקדמה פירוק שיתוף במקרקעין, הינו הליך שלא מסתכם רק בפירוק קנייני כספי גרידא אלא בדרך כלל מדובר על פירוק שותפות עם אדם קרוב לאחר שהתגלע סכסוך. על כן אנו כעורכי דין צריכים לעבוד בזיקה למכלול הכלים שעומדים לרשותנו ולא לפעול כמו "טכנוקרטים" ולבצע פעולות טכניות בלבד. אי לכך, עלינו לפעול בדרכים יצירתיות כדי להטיב עם…