לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  הסכם מתנה

  הקדמה

  במקרים רבים, אדם מסוים מעוניין לתת מתנה לזולת, במסגרת זו הוא מעביר למקבל המתנה נכס ללא תמורה ו/או מוותר על זכות שיש לו כלפיו.

  מתנה יכולה להיות מקרקעין, מיטלטלין או זכויות למיניהן. כדי להגדיר דבר מה הניתן כמתנה יש להראות כי הנותן לא הפיק דבר של ממש בעצם נתינת המתנה והוא לא גורם למקבל לעשות או להימנע מלעשות משהו למענו, שכן אז ענייננו בעסקת שירות לכל דבר ועניין. יחד עם זאת בעסקת מתנה אפשר שתהיה תמורה סמלית מכוח דין או רווח רגשי.

  נותן המתנה יכול לתת מתנה על תנאי או לתת מתנה המחייבת את המקבל לעשות משהו (לא לטובת הנותן) כך למשל, ניתן לתת תרומת כסף לאוניברסיטה לצד קביעה שהיא תעניק מלגות.

  חשוב לציין כי הקניית המתנה נעשית בעת העברת המתנה למקבל, כאשר תמיד קיימת חזקת קיבול לפיה, אם המקבל לא דוחה את קבלת המתנה תוך זמן סביר חזקה שהוא קיבל על עצמו את המתנה לפי סעיף 3 לחוק המתנה. ואולם, חשוב לציין כי כאשר מדובר על מתנה שהיא זכות במקרקעין, הקנייתה תמה רק בעת הרישום במקרקעין ולא בעת הקניית המקרקעין לידי המקבל (ראו ע"א 404/84 סעתי).

  חזרה ממתנה – נותן המתנה רשאי לחזור בו מן ההתחייבות בטרם ההקניה במצבים הבאים:

  1. המקבל לא שינה את מצבו בהסתמך על המתנה אלא אם הנותן ויתר בכתב כי הוא לא יכול לחזור בו בכל מקרה.
  2. החזרה מוצדקת בשל התנהגות מחפירה של המקבל כלפי הנותן וזאת גם אם ויתר חזרה מהמתנה בכתב.
  3. הרעה במצבו הכלכלי של הנותן.

  סעיף 5 לחוק המתנה קובע באופן חד משמעי כי התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב, קרי הסכם מתנה בכתב, בעניין זה חשוב להדגיש כי להסכם המתנה נפקות חשובה ויש לעשות אותו בצורה מיומנת על ידי עו"ד בעל ניסיון רב להסכמים מסוג זה.

  לקבלת יעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170

  לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט