לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  התיישנות תביעת פיצויים בגין הפקעה

  בהתאם להלכת דנ"א 1595/06 ארידור. תקופת ההתיישנות להגשת תביעת פיצויים בגין הפקעה היא עד 7 שנים מכוח סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות (שאינו מקרקעין), בסייג הנושאים שחלים במסגרת סעיף 16 לפקודת הקרקעות. עד הדיון הנוסף בארידור לא הייתה תקופת התיישנות בנוגע לפיצוי בגין הפקעה. המעניין בנדון הוא דווקא הדיון הראשון במסגרתו נחלקו דעות השופטים בנושא מועד תחילת מרוץ ההתיישנות. חשין סבר כי מועד שעון החול יתחיל ביום בו הרשות סירבה לשלם פיצויים, גם אם חלפו מאה שנים מיום ההפקעה/ ארבל סברה כי המרוץ צריך להתחיל עם מימוש המטרה שלשמה נועדה ההפקעה ואילו גרוניס סבר כי המרוץ יתחיל מיום תפיסת החזקה בקרקע על-ידי הרשות. לאור המחלוקת בין שלושת השופטים התיק נקבע לדיון נוסף כאמור, במסגרתו גרוניס שדעתו התקבלה טען כי הידרשות לנימוקי ארבל וחשין תעקר את הרציונל של דיני ההתיישנות בכך שלא ניתן יהיה לאתר ראיות לאחר שנים רבות, תגרם אי וודאות ובעיה למערכת המשפטי שעלולה להיגרר לפרשה עתיקת יומין. ארבל טענה גם בדיון הנוסף כי המתנה עד למימוש מטרת ההפקעה עולה בקנה אחד עם הסעד של ביטול ההפקעה לפי הלכת קרסיק ולכן יש בכך הגיון/ ג'ובראן שהיה בדעת הרוב השיב לכך כי הנפגע יכול לדרוש פיצוי ולאחר מכן ביטול כפוף להחזרת הפיצוי ולכן אין סתירה בין הדברים/ ולבסוף נקבעה ההלכה כי מועד תחילת מרוץ ההתיישנות יחל ביום תפיסת החזקה בקרקע על-ידי הרשות בהתאם לדעתו של השופט גרוניס

  השינוי שהביאה הלכת ארידור:

  עד הדיון הנוסף בארידור לא הייתה תקופת התיישנות בנוגע לפיצוי בגין הפקעה וניתן היה לתבוע פיצויים לאחר שניפם רבות כפוף  שיהוי.

  גובה הפיצויים בגין הפקעה:

  פיצויים לפי חוק התכנון ככלל ישנו פיצוי דו שלבי: בגין הפגיעה התכנונית (סעיף 197 (א)) ובגין הפגיעה הקניינית (סעיף 190(א)(1)) (ע"א 4531/10 ויינברג). בגין הפגיעה התכנונית חלה התיישנות של 3 שנים.  הרשות יכולה לקבל הפחתה עד להיקף שטח של 40%  מהמגרש ובלבד שיתרתו לא תפחת וניתן לקבל פיצויי סבל לפי סעיף 190(א)(2). אם המגרש כולו הופקע ועל המדינה לשלם פיצויים על כל שטח המקרקעין (ע"א 5546/97 הולצמן עמ'). שיעור הפיצוי הקנייני יהיה השווי המופחת של המקרקעין בייעודם בתוכנית להפקעה (אריה קמר, כרך ראשון  2013) בהערת אגב יצוין שניתן להחיל ב שיעור פיצוי מכוח סעיף 13 לפקודה בהתאם לדנ"א 5261/19 אסמעיל) ולחשב את השיעור לפי "שווי השוק", כלומר הרווח שניתן היה להפיק. הפיצוי בגין "אובדן דמי החכירה" יהא לפי שווי הקרקע המחושבים משנה לשנה שהם כ-6-5 אחוזים  (ע"א 3079/08 הייטנר ).

  סיכומו של דבר:

  היום ניתן לתבוע פיצויי הפקעה עד לשבע שנים ממועד בו תפסה הרשות חזקה במקרקעין. משרדנו אשר עוסק מתמחה בדיני מקרקעין, בין השאר בנושא פיצויי הפקעה במקרקעין.

   

  המקרקעין שלכם הופקע על-ידי הרשות? לא קיבלתם פיצוי? פנו אלינו, עורך דין מקרקעין ונסייע לכם במימוש הזכויות שלכם. צרו קשר עוד היום בטלפון 04-8100170

  לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט