לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  תקנון ותנאי שימוש

  בטרם דברים נציין כי אנו מודים לך על שבחרת להתעניין באתר הבית שבבעלותו של  עורך דין חיים ברוטמן (להלן: "בעל האתר") ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

  הכותרות בתקנון זה נרשמו מטעמי נוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות שונה מהתוכן. כן, אין לפרש את התוכן בהתאם לכותרת בלבד.

  תנאי שימוש:

  כל המידע המצוי באתר www.brotman.co.il (להלן: "האתר") הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

  תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהאתר וחלים על כל התכנים המצויים באתר. למען הסר ספק, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש המופעים להלן נבקש כי תחדל מהשימוש באתר בזו העת.

  אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי לפקח על העדפות הגלישה. אם תאשר שימוש בקובצי Cookie, המידע האישי הבא עשוי להיות מאוחסן על-ידינו לשימוש צד שלישי.

  אתר זה מכיל חומר שנמצא בבעלותנו או מורשה לנו. חומר זה כולל, אך לא רק, את העיצוב, הפריסה,  המראה והגרפיקה.

  תנאים כלליים:

  אתר זה מכיל מידע ושירותים משפטיים (להלן: "המידע") והשימוש בו כפוף לתנאים שיפורטו להלן. המשתמשים באתר מאשרים בזאת כי כניסתם לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים בכפוף לשינויים מעת לעת.

  בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מידי פעם את תוכן התקנון. התנאים המפורטים במסגרת תקנון זה חלים כעת ויהיו תקפים בעתיד, למעט במקרה של שינוי שיזם בעל האתר.

  למשתמשי האתר לא עומדת הזכות לקבול על שינויים בתקנון. האחריות על בדיקת התקנון מוטלת על כתפי המשתמשים. כל פעולה שתתבצע באתר כמוה כהסכמה לתנאי התקנון והסכמה לתנאי התקנון מחייבת כל משתמש לנהוג לפיו.

  בעל האתר רשאי לקבוע כי גולש מסוים לא יוכל להשתמש בשירותים המוצעים בו, בהתאם לשיקולו  ללא צורך בהודעה על כך. המשתמש מתחייב שלא להטמיע באתר וירוסים, להעלות תוכן פוגעני או לעשות כל דבר אשר יש בו כדי לחבל בפעולת האתר או לפגוע בשאר המשתמשים. משתמש הפגוע באתר צפוי לשאת בנזקים לפי כל דין בתוספת הוצאות לרבות שכר טרחת עו"ד ונלוות.

  השימוש באתר:

  כמשתמש באתר מוענקת לך רשות לגישה ושימוש באתר ובתכנים. למשתמש לא יהיו כל זכויות ו/או בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וכו' יוותרו בכל עת בבעלות עו"ד חיים ברוטמן- בעל האתר.

  כאמור לעיל, רשות השימוש ניתנת לביטול בכל עת על-ידי עו"ד בעת האתר, מכל סיבה שהיא, ואינה ניתנת להעברה על ידי המשתמש. רשות השימוש ניתנת למימוש על ידיכם אך ורק בהתאם לאמור בתנאי השימוש ובכפוף להם. כל שימוש שהוא באתר יהיה באחריות המשתמש. בעיות או ליקויים שנוצרו בתום לב לא יהיו על אחריות בעל האתר.

  כמו כן בעל האתר אינו מתחייב שלא ייווצרו תקלות בהפעלת האתר או שהשימוש בו יהיה מוגן לחלוטין מפני מעשים לא חוקיים שיבוצעו בידי גורם שאינו בעל האתר עצמו. המשתמש מתחייב שלא להפעיל כל תוכנה או כלי אשר יש בהם כדי לפגוע בפעילות האתר או לשבש את פעילותו התקינה.

  הגבלת רשות השימוש באתר:

  השימוש באתר הינו לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד, ואין לעשות באתר שימוש מסחרי מכל סוג שהוא ללא למעט פניה לעורך דין חיים ברוטמן לקבלת ייעוץ ושירות משפטי.

  המשתמש אינו רשאי לשנות, למחוק, להעתיק, לצלם, לשכפל, להעלות, להוריד, לשכתב, להוסיף, לתקן, לפרסם, לשלוף, ליצור נגזרות, לתמצת, להעביר, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי בתכנים המתפרסמים על ידי הכותבים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים וייעוץ ראשוני, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של בעל האתר.

  כל התוכן המצוי באתר לרבות כתבי עת, סרטונים, תמונות וכו' (להלן: "התוכן") הינו רכושו הבלעדי של המשרד, כל העתקה ו/או העברה ו/או הפצה ו/או שכפול ו/או פרסום של התוכן המוצג באתר מהווה הפרת זכויות הקניין הרוחני של המשרד ותגרור אחריה אחריות אזרחית ו/או נזיקית ו/או פלילית.

  איסור שימוש בלתי חוקי, מפריע או מזיק

  המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים אם אחד או יותר מהבאים, או ליצור קשר למטרות הבאות. פעולה מבין אלו תיחשב כשימוש לרעה באתר, בלתי חוקי, מפריע או מזיק ובחוסר תום לב:

  1. תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.
  2. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות הפוגעות או עלולות לפגוע בפעילות האתר או במשתמשיו,    לרבות תכנים בעלי אופי הטרדה, הסתה, פגיעה, השמצה וכו'.
  3. תכנים הכוללים וירוסים ותכנות העלולות לפגוע באתר או במשתמשיו.
  4. תכנים המפרים או הפוגעים בזכויות היוצרים.
  5. הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין בו צורך כך או בניגוד להוראות החוק העוסקות בכך.
  6. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לאתר.
  7. הצעות ו/או פניות בתחום שיווק רשתי, פרסומות, הצעות למכירה, הצעות הצטרפות לאינדקסים, תרומות, הדרכות או כל יצירת קשר אחרת שלא למטרת קבלת שירות משפטי מעורך דין חיים ברוטמן.
  8. אינך רשאי לעשות כל פעולה שיש בה כדי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך במפורש בתנאי השימוש.

  המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את עורך דין חיים ברוטמן  בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם לו, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כישלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, ו/או במידע בו.

  הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בחיפה. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

  הגבלת אחריות:

  בעל האתר אינו אחראי לנזק, עגמת נפש או כל נזק אשר יגרם באופן כזה או אחר למשתמש.  אין לראות במידע אשר מובא באתר ייעוץ משפטי או לבר משפטי. כל המידע הרשום באתר זה הינו מידע כללי בלבד, ואינו משמש תחליף לייעוץ משפטי וכל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר כל אחריות מבעל אתר זה. יצוין כי ייתכנו שגיאות בתכנים, עובדות לא מדויקות וכדומה יחד עם זאת בעל האתר יעשה ככל  שלאל ידו כדי שזה לא יקרה, ובכל מקרה המשתמש לא יוכל לטעון כנגד תוכן כזה או אחר ולהסתמך על בעל האתר ולא יהיו למשתמש טענות על בעיות או נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש במידע זה.

  האתר נוצר באמצעות פלטפורמת שירותי בניית אתרים וורדפרס [WordPress] על כן ככל וישנם תנאים ספציפיים לפלטפורמה זו הרי שהם חלים גם כאן.

  המידע הכלול המסופק על ידי עו"ד חיים ברוטמן ו/או מי מטעמו באתר זה נועד למטרות מידע כללי בלבד. אנו נשתדל לשמור על מידע מעודכן ונכון, אך יחד עם זאת אין אנו נושאים באחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, על השלמות, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות  לאתר או למידע, למוצרים, לשירותים או לגרפיקה הקשורה לאתר, לכל מטרה שהיא. כל הסתמכות על מידע שכזה היא על אחריותך בלבד. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק, לרבות אך לא רק, אובדן או נזק עקיף או תוצאתי, או אובדן או נזק כלשהם הנובעים מאובדן נתונים או רווחים הנובעים מהשימוש באתר זה או בקשר אליו . באמצעות אתר זה ניתן לעיתים להכניס לאתרים אחרים דרך קישור שאינו תחת שליטה של ​​בעלי האתר ואולם אין לנו שליטה על אופי, תוכן וזמינות של אתרים אלה. ויצוין כי הכללתם של קישורים כלשהם אינה מעידה בהכרח על המלצה או על הדעות המובעות בהם.

  נעשה כל מאמץ כדי לשמור על האתר ולהפעילו בצורה חלקה. עם זאת בעל האתר אינו נוטל על עצמו אחריות כלשהי ואינו אחראי על כך שהאתר אינו זמין באופן זמני עקב בעיות טכניות שאינן בשליטתנו.

  לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט