דיני מסים הם תחום משפטי מורכב למדי, אשר כרוך בידע מעמיק וניסיון בהתמודדות עם תיקים מאתגרים.

עקרונות דיני המס בישראל מושתתים על כמה נדבכים בהם: 1. ערך השוויון  (כל אחד ישלם לפי היכולת שלו) 2.וודאות– ההיפך משרירותיות, המס צריך להיות וודאי, שנדע כמה אנו צריכים לשלם ומתי עלינו לשלם. 3.נוחות למשלם– יש כאן התחשבות במי שמשלם, הנישום, ליצור עבורו מדיניות מס טובה (מועד שנוח למשלם לשלם אותו) 4.יעילות בגבייה.

בימינו קיימות שתי שיטות מיסוי עיקריות:

מס טריטוריאלי: שיטת מס זו מבוססת על עיקרון גיאוגרפי הגורס כי כל הכנסה שנוצרה בתחום שטחה הריבוני של מדינה מסוימת חייבת במס, ללא תלות בתושבתו או אזרחותו של מפיק ההכנסה.

מס פרסונלי: שיטת מס זו מתעלמת מן ההיבטים הגיאוגרפים של מקור ייצור ההכנסה, ומטילה את המס על בסיס אזרחותו של מפיק ההכנסה, גם אם מקור ההכנסה הוא מעבר לגבולותיה הריבוניים של המדינה.

שיטות מיסוי אלה עשויות להתנגש מפעם לפעם זו בזו, שכן אזרח מדינה מסוימת השוהה בחו"ל עלול להידרש לתשלום מיסים כפול גם במדינת האם שלו וגם במדינה בה הוא שוהה. על מנת לפתור את הבעייתיות הטמונה בסיטואציה כזו קיימים פתרונות שונים כגון אמנות בינלאומיות למניעת כפל מס. בישראל קיימת הלכה משפטית בתחום דיני מיסים הגורסת כי על מנת להימנע ממצב של כפל מס תקוזז מחובת המס של הנישום עלות המס ששולמה בחו"ל.


שיטת המיסוי בישראל -בבסיסה היא שיטת מס טריטוריאלית, אותה ירשנו מן המנדט הבריטי. עם זאת, בעקבות התפתחות הכלכלה העולמית והתעצמותן של מגמות כלכליות כמו הגלובליזציה, הוחלה בארץ החל משנת 2003 נוכח תיקון החוק, שיטת מס משולבת הגורסת כי כל הכנסה שמקורה בישראל חייבת במס כמו גם כל הכנסה שהופקה על ידי תושב ישראלי השוהה בחו"ל. כך, גדלה יכולת הגבייה של המדינה, וצומצמו שיעוריהן של תופעות כגון התחמקות ממס.

משרדנו  בעל ניסיון רב שנים בהתמודדות עם תיקי מיסוי אזרחי ואנו נשמח לעמוד לצידכם ולהעניק לכם מענה מקצועי בכל שאלה.

התקשר עתה לעורך דין מומחה בדיני מסים – 04-8100170