דיני המקרקעין מוסדרים בעיקרם בחוק המקרקעין תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") אשר מסדיר את כל הקשור בנושא הזכויות בין הצדדים.

סעיף 8 לחוק המקרקעין קובע כי הסכם מכר מקרקעין חייב להיות בכתב בלבד, מדובר על דרישה מהותית ולא טכנית, לאמור, באין הסכם בכתב אין קמה עסקה במקרקעין. כמו כן כדי להשלים עסקה במקרקעין עליה להסתיים ברישום בטאבו, ואין הכוונה להערת אזהרה שהיא מהווה מעין שלב ביניים בעסקה אלא ברישום זכויות מלא בטאבו.

חשוב לציין כי אנו נתקלים במקרים רבים במסגרתם אנשים חתמו על הסכם מכר, רשמו הערת אזהרה אך לא סיימו את התהליך ברישום ולכן יש בידם זכות חוזית/ כספית בלבד כנגד המוכר, אך לא זכות קניינית כלפי כולי עלמא שקמה רק לאחר הרישום.

אמנם הערת אזהרה היא מעין תמרור עצור, כלפי רוכש פוטנציאלי וכנגד המוכר, אך היא אינה מונעת בעיות לרוכש אשר יכול למצוא עצמו התחרות קניינית עם בנק מעקל ו/או צד ג' אשר תובע זכויות בנכס, על כן ראוי כי עסקה במקרקעין תיערך אצל אדם בלע מומחיות וידע אשר ידע לסיים את העסקה כדבעי ולא להשאיר קצוות פרומים.

זכרו, רכישת נכס מקרקעין היא עסקה משמעותית בחייו של אדם ורצוי לא להקל בה ראש ולפעול באופן סדור ומקצועי, תנו לנו לטפל עבורכם בכל עסקת מקרקעין אותה אתם מעוניינים לבצע.

לקבלת יעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר: 04-8100170