201906.02
0

דחיית בקשה לסילוק על הסף

תמ"ש (ת"א) 27640-06-18 י.א נ' ש.ז (פורסם בנבו 29/10/18) פסק הדין נסב על בקשה לדחייה על הסף בטענה של היעדר סמכות עניינית. המבקש 1 והמשיבות הינם אחים. המחלוקת מושא התובענה דנא הינה בנוגע לנכס מקרקעין המצוי בירושלים (להלן: הדירה). הדירה רשומה על שם חתנו של המבקש 1. הוא המבקש 2. לטענת המשיבות המבקש 1 מכר…

201906.02
0

תורת המיקרו-טראומה (פגיעה בעבודה)

ב"ל (ת"א) 22294-03-17 שי אנג'ל – המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו 26/01/19) תמצית העובדות ומהלך ההתדיינות התובע יליד 1986, עבד משנת 2007 בחברה המשפחתית 'אנג'ל קוסמטיקס' כאחראי תפעול והפצה. בשנת 2013 החל התובע לסבול מכאבים בכתפו עד שאובחן לבסוף עם קרע ברצועה בכתף שמאל. התובע עבר ניתוח לתיקון הרצועה בשנת 2015. תקופת ההחלמה מהניתוח ארכה…

201905.02
1

שוכר דירה חדשה מקבלן?! עליך לשתף עימו פעולה

ת"א (חד') 20601-09-17 סופיה קרסילניקוב נ' טל שטרן ( פורסם בנבו 23/01/19) עובדות המקרה: בבעלות הנתבע דירה בת חמישה חדרים ברחוב הירדן 7 בחדרה (להלן הדירה). מדובר בדירה חדשה שהנתבע רכש מקבלן. מאחר שהנתבע מתגורר מחוץ לישראל, מטפל בענייניו – ובכלל זה בדירה, אביו. התובעת, בן-זוגה ואמה שכרו את הדירה למגוריהם על-פי חוזה שכירות נושא…

201904.02
1

ועדת הערר דוחה את טענת ההתיישנות שהעלתה רשות המסים

עובדות המקרה: העוררת מכרה דירת מגורים בשנת 2012 וחויבה במס שבח. בשנת 2018 ביקשה העוררת את תיקון השומה, ומשנענתה בשלילה הוגש הערר שלפנינו. המשיב הגיש בקשה כי ערר זה ידחה על הסף, בשל טענת התיישנות. לפנינו אפוא בקשה של המשיב לדחיית הערר על הסף מחמת התיישנות, מכוח תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. טענת…

201904.02
0

ועדת הערר דחתה את טענות העירייה

ערר (י-ם) 300/17 אילן מרדכי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (פורסם בנבו 11/12/18) עובדות המקרה המקרקעין היו בבעלות מלאה של בני הזוג שרון. בהתאם למצב התכנוני הקודם, תכנית 2022/ג, שפורסמה ברשומות ביום 30.7.1989, ניתן היה לבנות על המקרקעין 2 יח"ד בקיבולת בנייה של 56% משטח נטו של החלקה. מכיוון ששטח החלקה הינו 469 מ"ר,…

201930.01
1

ייפוי כח מתמשך – מסלול רגיל ללא מעורבות גורמי רפואה

תהליך ייפוי כח מתמשך וסדריו (מסלול ללא מעורבות גורמי רפואה) בשנת 2017 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ונוסף לו פרק המסדיר את עניין האפוטרופסות בישראל. עד לשנה זו, ההחלטה על מינוי אפוטרופוס, שיקבל החלטות לגבי ענייניו הרפואיים או הרכושיים של האדם, היו בידיהם של רשויות המדינה ובית המשפט בלבד. כיום, החוק מכבד את רצונו של…

201923.01
1

נפגעי עבודה בדרכם לעבודה

עב"ל 16857-11-16 עסקינן בערעור של המוסד לביטוח לאומי כנגד החלטתו של בית הדין האזורי הנוגע לסעיף 80-81 לחוק הביטוח הלאומי העוסקים בתאונת עבודה בדרך לעבודה. עובדות המקרה המדובר על אישה אשר הייתה נוהגת להגיע לעבודה ברכב ובאוטובוס לסירוגין, ביום 23/5/12 בדרך לעבודה, אך לא בתוואי הרגיל, עצרה הנתבעת לבדיקה אצל רופא אורטופד. לאחר הגיעה סמוך…

201923.01
1

על אף האמור בחוק גם נכסים שהתקבלו במתנה יכולים להיחשב לחלק מהרכוש המשותף

תמ"ש 8972-05/16 ד.מ נ' א.מ (פורסם law data) המקרה בקליפת האגוז המדובר על תובענה רכושית בין בני זוג, במסגרתה נותרה להכרעה השאלה, האם הנתבע זכאי להשבת כספי ההשקעה הראשונית בדירת הצדדים, כספים שמקורם בדירה שנרכשה ע"י אימו של הנתבע, ואשר כספי מכירתה שימשו לרכישת הבית המשותף, בין אם מכוח ההשקעה הראשונית ובין אם מכוח הוראת…

201921.01
0

חוות דעת רפואית ניתנה לסתירה על-ידי המוסד לביטוח לאומי

ב"ל 10581-07/17 הולואגר גדמו בלטה נ' המוסד לביטוח לאומי עובדות המקרה: התובעת הגישה לנתבע (המוסד לביטוח לאומי) תביעה לתשלום גמלת שמירת היריון וזאת לתקופה החל מיום 5.12.16 ועד ליום 18.1.17 (מועד הלידה). תביעתה של התובעת נדחתה וזאת בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק"). כנגד החלטה זו של הנתבע,…

201917.01
0

מעשים אשר עלולים לפגוע בפרנסתו של אדם הינם לשון הרע

ת"א 32151-06-15 פלום ואח' נ' פרד ואח (פורסם law data) התובעים, המתגוררים בחיפה בבית משותף עם הנתבעים, הגישו נגדם תביעה כספית בעילות שונות על-פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ופקודת הנזיקין בגין ביצוע עוולות של מטרד ליחיד, שקר במפגיע והפרת חובה חקוקה. כתב התביעה בכתב התביעה הועלתה הגרסה העובדתית הבאה: הנתבעים,…