201929.08
0

מס ירושה

בניגוד למדינות רבות בעולם, במדינת ישראל אין מיסוי ישיר על "הכנסה מירושה" – דהיינו אין מס ירושה. ואולם במקרים מסוימים היורשים עלולים לשלם מיסים עתידיים על הנכסים שזכו להם מן העיזבון וזאת בשל מצבת הנכסים הכללית והפרטית שיש בידיהם.

על כן, משרדינו, אשר בין השאר עוסק בתחום דיני המסים והמורכב מעורכי דין להם אוריינטציה כלכלית בעל ניסיון בניהול הליכי ירושה יעילים עוד בטרם חלוקת העיזבון גופו.

כלומר אנו יכולים באמצעות טכניקות משפטיות לחלק את הירושה באופן שימנע תשלום מס עתידי ו/או יצמצם את עלויות המס על -ידי תכנוני מס.

בזיקה לאמור חשוב לציין כי תכנון מס מקדים בטרם חלוקת עיזבון חשוב מאוד בכל הנוגע להעברות מקרקעין בירושה, שכן במקרים אלו חיובי המס עשויים להיות משמעותיים מאוד.

בנוסף לכל האמור חשוב להדגיש כי תכנון מס מקדים חשוב גם בשעת עריכת הצוואה ואין סיבה להמתין לחלוקת העיזבון עצמו.

ליעוץ ותיאום פגישה ראשונית אנא פנו אלינו כבר עתה 04-8100170