משפט העבודה במדינת ישראל הינו ייחודי בין היתר בשל עובדת קיומן של ערכאות נפרדות ומתמחות המיוחדת לתחום זה – בתי הדין לעבודה.

משפט העבודה מורכב בשל היותו יונק כוחו ממספר רב של מקורות:

  • שלל חוקי מגן אשר קובעים כי לא ניתן להתנות על פרמטרים מגוונים ביחסי העבודה.
  • הסכמים קיבוציים כללים, ענפיים ומיוחדים.
  • צווי הרחבה ענפיים אשר מרחיבים הסכמים קיבוציים.
  • צווי הרחבה כללים אשר חלים על כלל העובדים במשק ובמסגרתם נקבעו דמי הבראה, הוצאות נסיעה, תוספת יוקר, ביטוח פנסיוני מקיף ועוד.
  • חוזה עבודה אישי.
  • נוהג במקום העבודה.
  • פסיקת בתי הדין לעבודה על ששל ערכאותיהם.

במסגרת משפט העבודה יש לבדוק את  קיומם של יחסי עובד-מעביד ואת מערכת היחסים החוזית ובכלל זה קיומו של חוזה עובדה אישי, צווי הרחבה ונוהג.

 יחד עם זאת,  חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות – גוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.

במסגרת משפט העבודה ישנה מסגרת עבודה קיבוצית – במסגרתה מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכם קיבוצי. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.

עינינו הרואות כי משפט העבודה הינו מורכב מאין כמוהו ועל כן יש בכל מקרה להיעזר בגורמי מקצוע אשר יידעו לנתב עבור הנפגע, בין אם מדובר בעובד או מעסיק, את הדרך הנכונה והטובה ביותר עבורו.

משרדנו, חיים ברוטמן ושות' מתמחה במשפט העבודה על כלל ענפיו ואנו נשמח לעמוד לצדך בכל עת.

התקשר עתה לעורך דין מומחה בדיני עבודה – 04-8100170