לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  זכאות לימי חופשה

  מספר ימי החופשה הקבועים בחוק:

  ימי החופשה קבועים בחוק חופשה שנתית למעט במקרים בהם חל במקום העבודה של העובדה צו הרחבה אשר מטיב עם העובדים – ויודגש, עובד יהא זכאי לימי חופשה על הצד הגבוה יותר ולכן אם צו ההרחבה קובע ימי חופשה מועטים יותר מהחוק, העובד יהא זכאי לימי החופשה הקבועים בחוק.

  חשוב לציין כי ימי החופשה שקבועים בחוק הם מספר הימים ברוטו שכן הם כוללים את ימי החופשה שקיימים ממילא – שישי שבת. למעשה עובד במקום עבודה שבו מונהגים חמישה ימי עבודה זכאי ל-5 ימי היעדרות נטו מעבודה על כל 7 ימי חופשה שצבר על-פי החוק שכן כאמור ימי החופשה כוללים את שישי שבת.

  כיצד נקבעים ימי החופשה:

  בכל שנה מלאה מינואר ועד דצמבר, צובר העובד ימי חופשה בהתאם ל-4 קריטריונים:

  1. משך העבודה במהלך השנה – במסגרת קריטריון זה, בודקים אם במשך כל השנה התקיימו יחסי עובד – מעביד בין הצדדים, או שיחסי העובד- מעביד התקיימו רק בחלק מהשנה בשל פיטורים, התפטרות, או תחילת עבודה במהלך השנה.
  2. מספר הימים בפועל שעבד העובד במהלך השנה גם אם מדובר בחצי משרה או בחצי יום ואף בימי מחלה אשר נחשבים כיום רגיל.
  3. הוותק של העובד במקום העבודה – סעיף 1 לחוק חופשה שנתית מגדיר "שנת עבודה" כפרק זמן של 12 חודשים, שתחילתו אחד בינואר של כל שנה. לכן, לצורך חישוב החופשה השנתית, הוותק אינו משך הזמן שהעובד עובד במקום העבודה, אלא כמה שנים קלנדריות עבד במקום העבודה.
  4. עובד אשר עבד המשך כל השנה אך פחות מ-200 ימי עבודה יהא זכאי לימי חופש בהתאם לחישוב הבא : ימי זכאות לפי חוק כפול ימי עובדה בפועל חלקי 240 במידה ולא מתקבל מספר עגול הוא יעוגל כלפי מטה.

  ימי החופשה בעבודה חלקית:

  חשוב להדגיש שעובד אשר עבד רק בחלק מהשנה עדיין זכאי לימי חופשה, באופן הבא:

  עובד שהקשר המשפטי עם מעסיקו נמשך רק בחלק מהשנה, ועבד לפחות 240 ימים באותה שנה, זכאי לחופשה שנתית בהתאם לימים שצוינו בטבלאות.

  עובד שהקשר המשפטי עם מעסיקו נמשך רק בחלק מהשנה, ועבד פחות מ-240 ימים באותה שנה, זכאי לחלק היחסי של מספר ימי החופשה המפורטים בחוק  והחישוב ייעשה באופן הבא.

  מספר ימי החופשה בחוק כפול מספר ימי העובדה שעבד בפועל חלקי 240.

  על אף האמור:

  עובד במשרה חלקית זכאי לצבירת ימי חופשה בהתאם לחוק ואולם התשלום בפועל יהיה בהתאם להיקף משרתו, כמו כן ישנם מקומות עבודה בהם צבירת ימי החופשה לעובדים בחצי משרה יהא בהתאם למשרה עצמה.

  עובד לפי שכר יומי או שעתי זכאי לימי חופשה במידה ועמד באחד מהקריטריונים הבאים:

  1. עבד אצל מעסיק לפחות 75 ימים רצופים במשך שנה או שנתיים.
  2. בינו ובין המעסיק חוזה עבודה ל- 74 יום לפחות, ניתן לפנות לעורך דין חוזים למיד נוסף בנושא.

  יחד עם זאת, חשוב לציין כי עובד אשר עבד אצל מעסיק למעלה מ – 74 ימים  או שיש בינו לבין המעסיק הסכם כתוב להעסקתו במשך תקופה ארוכה מ-74 ימים, זכאי לחופשה שנתית, גם אם מספר ימי העבודה שלו בפועל נמוך מ-75 ימים.

  במידה ועובד אינו עונה על הקריטריונים הללו ולמעשה עבד פחות מ-75 ימים, הוא יהא זכאי לקבל 4% מהשכר שקיבל תקופת עבודתו.

  לסיכום:

  לעובדים זכויות סוציאליות רבות ומגוונות ועל כן חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין עבודה בטרם פונים לבקשה מאת המעסיק. יש לערוך חישוב מדויק של המגיע לכם.

  משרדנו מורכב מעורכי דין בעלי אוריינטציה כלכלית ואנו נדע לתת לכם את הטיפול הטוב ביותר.

  לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט