לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  עורך דין מנהל עיזבון

  הקדמה

  מנהל עיזבון הוא אדם שממונה על ידי בית המשפט לניהול עיזבונו של אדם – במטרה לרכז את נכסי העיזבון, לשלם את החובות ולחלק את שנותר. לעיתים המצווה בעצמו מורה על מנהל העיזבון בצוואתו ולעיתים בית המשפט ממנה אותו.

  אם המנוח קבע בצוואתו את זהות מנהל העיזבון, בית המשפט או רשם הירושה ימנה אותו, אלא א"כ המועמד לא יכול להתמנות, הוא מסרב להתמנות, או שבית משפט או רשם הירושה השתכנעו שיש סיבות שלא למנותו.

  ההבדל בין מנהל עיזבון קבוע לבין מנהל עיזבון זמני

  תפקידו של מנהל עיזבון זמני הוא לשמור על נכסי העיזבון עד למתן צו קיום, ואילו מנהל עיזבון קבוע מוסמך לחלק את נכסי העיזבון וסמכויותיו רחבות יותר מסמכויותיו של מנהל עיזבון זמני.

  מנהל עיזבון זמני ממונה בתקופה המיידית שלאחר פטירת המוריש כאשר ישנה דחיפות מיוחדת לטפל בנכסי העיזבון. דהיינו כאשר ישנו חשש לנזקים לנכסי העיזבון ויש צורך לגבות חובות. לרוב מינוי מנהל עיזבון זמני נעשה לזמן קצר, עד כששה חודשים, או עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. ככל שישנו צורך בהמשך ניהול העיזבון מוגשת בקשה למינוי מנהל עזבון קבוע. שמיניו הינו לתקופה של שנתיים ובית המשפט יכול להאריך את המינוי. כמו כן מנהל עיזבון יכול להודיע לנושי העיזבון על בקשת חלוקת העיזבון ועל האפשרות שלה להגיד תביעות חוב.

  תביעה על ידי מנהל עיזבון זמני

  חשוב לציין שעיזבון אינו ישות משפטית ולכן הוא אינו יכול לתבוע ולהיתבע. על כן, כאשר היורשים מעוניינים לתבוע בשם העיזבון הם מבקשים למנות מנהל עיזבון שהוא ינהל את ההליך המשפטי – מנהל עזבון זמני ייצג את העיזבון בעצמו או ע"י עו"ד שישכור כך שישמור על האינטרסים של העיזבון.

  כמו כן, מנהל עזבון זמני יכול להגיש תביעה כנגד אחד היורשים שקיבל מתנות מהמנוח בחייו, כאשר הוא כבר לא היה כשיר קוגנטיבית. ובעצם להוביל לביטול המתנה.

  בקשה למינוי מנהל עיזבון

  לפי סעיף 78 לחוק הירושה, בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, אף ללא הסכמת כל בעלי העניין, ליתן צו למינוי מנהל עזבון. אם בקשה למינוי מנהל עיזבון הינה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה, אשר רשאי ליתן צו למינוי מנהל עזבון.

  תפקידו של מנהל עזבון קבוע

  בהתאם לסעיף 82 לחוק הירושה, נקבע כי : " מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת".

  מתי מומלץ להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון?

  חשוב לציין כי במרבית המקרים אין צורך במינוי, שכן היורשים יכולים לנהל את העיזבון בעצמם או על ידי מיופה כוח מטעמם ואין צורך שאותו אדם ימונה באופן רשמי כמנהל.

  מי רשאי לבקש מינוי מנהל עזבון?

  חוק הירושה קובע כי בקשה למינוי מנהל העיזבון יכול להגיש כל מי שמעוניין בדבר, לכן, זוכה על פי צוואה, יורש על פי דין, נושה של הנפטר או האפוטרופוס הכללי יכולים להגיש בקשה למינוי. למנהל העיזבון יכולים להתמנות אדם, תאגיד או האפוטרופוס הכללי (סעיף 79 לחוק).  צד שאינו מרוצה מזהות מנהל העיזבון שמונה יכול להגיש ערעור על כך.

  פיקוח על מנהל העיזבון

  מנהל העזבון חייב בדיווח לאפורטופוס הכללי במועדים שנקבעו בחוק ובתקנות. בין השאר חייב מנהל העיזבון להגיש "פרטה" המפרטת את נכסי העיזבון, להגיש דיווח על ניהול נכסי העיזבון וחלוקתם, ולדווח על ביצוע מטרות ציבוריות (ס' 84, 86 לחוק הירושה).

  לסיכום

  תפקידו של מנהל העיזבון הוא לקיים את רצון המנוח ולא של מי מהיורשים ולכן עליו להיות נאמן לנכסי המנוח. במידה ומתעוררת  מחלוקת בין יורשים, מוטל על מנהל העיזבון לנהל את הסכסוך באופן מקצועי ובנאמנות למנוח.

  משרדינו בעל ניסיון רב בניהול עיזבונות וירושות – פנו אלינו כבר עתה ליעוץ 04-8100170

  לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט