201826.12
0

הבטחת הכנסה

הקדמה

על אף תחלואיה הרבים, מקיימת מדינת ישראל, מדיניות רווחה סבירה. כחלק ממדיניות זו שאופת המדינה לאפשר לכל אזרח לחיות בכבוד מינימאלי. על-פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה") פועלת המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי ודואגת שכל אדם ומשפחה בישראל יוכלו להתקיים באופן סביר על-ידי העברת קצבה – הבטחת הכנסה.

הקצבה משולמת למי שאין לו הכנסות או שהכנסתו נמוכה. ברם כדי לזכות בה, עליו להתייצב בשירות התעסוקה. כמו כן אדם שזכאי לקצבת נכות כלשהי ומצוי בהליכים אל מול הביטוח הלאומי זכאי, בזמן שבין הגשת התביעה לבין החלטה עליה, לקבל הבטחת הכנסה, וגם הוא מחויב להתייצב בלשכת התעסוקה. עם זאת יש להדגיש כי ישנם כאלה הפטורים מלהגיע ללשכת התעסקה, בהם אסירים ואימהות לילדים עד גיל שנתיים.

התנאים לקבלת הבטחת הכנסה הם מצטברים ובהם:

  1.  תושב ישראל בן 25 לפחות. אלא אם ישנן נסיבות מיוחדות כמו התמכרות לסמים, הריון וכדומה.
  2. על התובע להיות תושב ישראל לפחות 24 חודשים רצופים לפני הגשת התביעה.
  3. התובע עומד במבחן ההכנסות: דהיינו הכנסתו נמוכה במידה כזו שמגיעה לו הבטחת הכנסה. ניתן להיעזר במחשבון הביטוח הלאומי לחישוב סכום קצבת הבטחת הכנסה המגיע לו

כמה כסף מקבלים

סכום הזכאות לקצבה משתנה מאדם לאדם, וזאת לפי פרמטרים של גיל, מצב משפחתי, הכנסות וכיו"ב. כעקרון, סכומי הגמלה משתנים מאדם לאדם והם תלויים במספר משתנים כגון, גיל, מספר ילדים ועוד .הקצבה משולמת החל בחודש שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומי; ואולם לא ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי בגמלה להבטחת הכנסה ולכן חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה.

כיצד מגישים את התביעה

את התביעה מגישים ע"ג טופס תביעה להבטחת הכנסה, וזאת בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. יש להביא תעודת זהות, אישורים לעמידה בתנאי הזכאות, מספר חשבון בנק, המחאה מבוטלת לאישור הבעלות בחשבון וריכוז דפי עו"ש ל- 3 החודשים האחרונים. ייתכן ותידרשו להציג מסמכים נוספים, ובכל מקרה שמרו העתק מכל מסמך שאתם מוסרים למוסד. (פורסם באתר המוסד לביטוח לאומי).

ליעוץ בענייני הביטוח הלאומי פנה אלינו כבר עתה לטלפון מספר – 04-8100170