201909.01
0

העברת דירה אגב גירושין – היבטי מס

הקדמה:

לדאבון הלב זוגות רבים במדינת ישראל מוצאים עצמם בבתי הדין ובבתי המשפט לאחר הליך גירושין ארוך ומייגע בסופו ניתן פסק דין הקובע את חלוקת הרכוש בין הצדדים.

במקרה כזה קובע סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע כי בהעברה אגב פסק דין לגירושין בין בני זוג לא יחול מס שבח מאחר שאין לראות בה כמכירה בשל העובדה שהיא אינה מוגדרת כעסקה במקרקעין אשר מחייבת במס שבח.
כדי לבצע את רישום העברה בנכס, קרי לרשום את הזכויות בטאבו/במנהל/ בחברה המשכנת, יש לעשות את הפעולות הבאות:
א. לתת להסכם הגירושין תוקף בבית משפט.
ב. לצרף לטאבו תעודת גירושין מעודכנת ומקורית.
ג. לצרף אישור היעדר חוב ארנונה והיעדר חוב היטל השבחה.
ד. לצרף שטרי מכר או לחלופין שטרי העברת זכות חכירה שכירות מאומתים ע"י עורך דין.
ה. אם רובצת על הנכס משכנתא צריך לקבל את אישור הבנק.
ו. תשלום אגרת טאבו.
ז. במקרים של נכס הרשום במנהל ונכס שמנוהל ע"י חברה משכנת ישנם מסמכים נוספים שיש להעביר אך זה תלוי בכל מקרה לגופו.

יחד עם זאת כאשר הצדדים מעוניינים למכור את הדירה תקום להם חבות במס שבח ככל וישנה, כך גם בנוגע למצב בו רק אחד הצדדים חייב במס שבח והוא העביר את זכויותיו בדירה לצד השני (שאינו חייב במס) יראו את המכירה של הצד השני כאילו נעשתה על ידי הצד שהעביר את הזכויות בה והיא תחויב במס שבח.
מה בנוגע לצדדים אשר באמת ובתמים רכשו את הדירה באחוזים שונים וכעת לאחר גירושין הם מעוניינים למכור אותה? פקיד שומה ימשיך לראות בדירה כנכס משותף של שני הצדדים מכוח חזקת התא המשפחתי, אלא אם יצליחו להוכיח באמצעות הסכם ממון את החלוקה האמיתית שנקבעה ביניהם מבעוד מועד.

החלטת מיסוי 34/07 – מיסוי מקרקעין – העברת זכות במקרקעין אגב גירושין – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

בשנת 1998 התגרשו מר ר' (להלן: "בן הזוג") וגב' ל' (להלן: "בת הזוג") והסדירו את סיום הקשר ביניהם בהסכם גירושין אשר קיבל תוקף בבית הדין הרבני (להלן: "הסכם הגירושין").
על פי הסכם הגירושין, זכויות הצדדים בדירת המגורים המשותפת אותה חכרו בני הזוג במשותף, מהמנהל ובה התגוררו – "יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג".
עד כה בני הזוג טרם פירקו את השיתוף בדירת המגורים בהתאם להסכם הגירושין המקורי, והם נותרו שותפים בזכות החכירה בדירה (במושע).
דירת המגורים הושכרה, במשך מספר שנים, על ידי בני הזוג כאשר דמי השכירות התחלקו ביניהם שווה בשווה. מאוחר יותר הושכרה הדירה לבת הזוג, תמורת מחצית מדמי השכירות המקובלים בשוק.

בני הזוג מבקשים לפרק את השיתוף ביניהם, באופן שבת הזוג תעביר את זכויותיה בדירת המגורים לבן הזוג, ומנגד בן הזוג יתחייב, בתוך שנתיים, להעביר לכל אחד מילדיהם המשותפים סך של 50,000$, ולהעביר לבת הזוג סך של 250,000$, והכל בתוך שנתיים.
בני הזוג מבקשים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לתת תוקף להסכמה האמורה במסגרת הסכם הגירושין שביניהם.

פרטי הבקשה:
מאחר ובפועל טרם פירקו בני הזוג את השיתוף ביניהם בדירת המגורים וכעת הם מבקשים לעשות זאת בדרך של העברת זכויות ביניהם והסדר זה מהווה חלק מהסדר הגירושין בין בני הזוג, יחולו הוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין על ההעברה כאמור.

החלטת המיסוי ותנאיה:

בכפוף לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה, כי ההסכמה האמורה הינה במסגרת הסכם הגירושין שביניהם, יחולו על ההעברה כאמור הוראות סעיף 4א לחוק.

משרד עורכי הדין חיים ברוטמן הינו משרד המתמחה בתחום דיני המסים, אנו פועלים ללא לאות לתכנן לקהל לקוחותינו את תשלומי המס שחלים עליהם.

ליעוץ ותיאום פגישה פנה אלינו כבר עתה – 04-8100170