201827.12
0

סוגי המס במדינת ישראל

סוגי המס

  1. מס פרוגרסיבי– אומר שככל שההכנסה גבוהה יותר אנו מטילים מס בשיעור גבוה יותר.
  2. מס רגרסיבי– המצב ההפוך – ככל שההכנסה עולה יותר שיעורי המס פוחתים. השיעור מההכנסה יורד ככל שההכנסה עולה.
  3. מס יחסי/אחיד– הטלת מס בשיעור קבוע מההכנסה או מההוצאה – על כולם מטילים את אותו שיעור, מס באחוזים כמו מע"מ 17%, הוא יחסי להוצאה או מס חברות 23% מוטל בשיעור קבוע מתוך הבסיס.

פרוגרסיביות, רגרסיביות ויחסיות– בשלושתם מי שמרוויח יותר משלם אבסולוטית יותר. שלושתם מקיימים את עקרון היכולת לשלם. אם רוצים לצמצם את הפערים בחברה, משתמשים במס בין השאר לחלק מחדש את ההכנסות במשק.

מס גולגולת– כמו מס יחסי, אך מס גולגולת לא מדבר על אחוז מסוים אלא על סכום מסוים, וזה להבדיל ממס אחיד (שהוא לפי אחוז) מס גולגולת אינו הוגן משתי סיבות:

  • הוא רגרסיבי גם על ההכנסה וגם על התועלת – אותו מס שמוטל על שני אנשים שונים עם שכר שונה איננו הוגן. לדוגמה מס גולגולת הוא רגרסיבי על ההכנסה – נניח שיש שני אנשים – אחד משתכר ב-2500 ₪ והאחר משתכר ב-900 ₪. אם נטיל מס גולגולת של 500 ₪ – נשאר לעשיר 2000 ולעני 400  – לעשיר לקחנו 500/2500 – 20% ולעני לקחנו 500/900 = בערך 50% + – זה מצדיק שמס גולגולת בגרף השיפוע הולך וקטן. ככל שההכנסה עולה, התועלת שאדם מפיק פוחתת. זה הרעיון של התועלת השולית הפוחתת.כלומר – העשיר מתחיל עם 2,500 ש"ח, העני מתחיל מ-900, מהעשיר לקחנו חמישית, מהעני לקחנו 5/9, זה הרבה יותר ממה שלקחנו מהעשיר. ההשפעה של מס גולגולת על ההכנסה היא למעשה רגרסיבית, כלומר לקחנו מהעשיר פחות מאשר מהעני.
  • הוא רגרסיבי על ההכנסה כי לקחנו באחוזים גבוהים יותר מהעני לעומת העשיר.

נניח שמס גולגולת הוא גם רגרסיבי על התועלת– אם הטלנו מס גולגולת 500 ₪ על העשיר התועלת שלו ירדה ב-5 יח'  = 5/50 = 10% ולעני – 10/30 = 30% התועלת של העשיר ירדה בחמישית ושל העני בכמחצית. כלומר מס הגולגולת רגרסיבי גם לגבי התועלת.


אם נקבע מס גולגולת בסך של 500 ₪, מהעשיר גובים 20% מההכנסה ואילו מהעני גובים 60% מההכנסה. כלומר, העני הרוויח פחות ולוקחים לו יותר. דבר זה משפיע בצורה רגרסיבית על ההכנסה. בנוסף, רואים בגרף שככל שיש לאדם יותר תועלת הוא נהנה פחות.

משרד עורכי הדין חיים ברוטמן מטפל בתיקי מס קטנים כגדולים, ואנו נשמח לייעץ ולהעניק לך שירות משפטי בדיני מסים פנה אלינו כבר עתה – 04-8100170

(נכתב ביום 27/12/18)