לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  תורת המיקרו-טראומה (פגיעה בעבודה)

  ב"ל (ת"א) 22294-03-17 שי אנג'ל – המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו 26/01/19)

  תמצית העובדות ומהלך ההתדיינות

  התובע יליד 1986, עבד משנת 2007 בחברה המשפחתית 'אנג'ל קוסמטיקס' כאחראי תפעול והפצה. בשנת 2013, החל התובע לסבול מכאבים בכתפו עד שאובחן לבסוף עם קרע ברצועה בכתף שמאל. התובע עבר ניתוח לתיקון הרצועה בשנת 2015. תקופת ההחלמה מהניתוח ארכה כחמישה חודשים במהלכם התובע לא עבד. גם לאחר סיום תקופת ההחלמה, הוא המשיך לסבול מכאבים ועל כן עבר לעבוד בעבודה משרדית בה אינו נדרש לבצע עבודה פיזית.

  ביום 14.2.16, הגיש התובע תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה בגין פגימה בכתף שמאל לפי תורת המיקרוטראומה. ביום 23.2.16, נגבתה עדותו של התובע במקום, בו ביום נגבתה גם עדותו של אביו, הבעלים של החברה שבה הועסק התובע. ביום 29.2.16, דחה הנתבע (המוסד לביטוח לאומי) את התביעה, ומכאן התביעה שבפנינו.

  תמצית טענות הצדדים

  התובע טוען כי עבודתו כללה הרמת ארגזים השוקלים בין 15-30 ק"ג לגובה מעל לגובה הכתפיים וסידורם במדפים, וכן הורדת ארגזים מהמדפים כשחלק מפעולה זו נעשה מעל לגובה הכתפיים, וכל זאת ברציפות ובקביעות לאורך שנים, באופן העומד בתנאים שנקבעו בפסיקה לצורך מינוי מומחה בעילת המיקרוטראומה.

  הנתבע טען כי יש לדחות את התביעה על הסף בשל התיישנותה, שכן זו הוגשה בחלוף 12 חודשים מיום מסירת ההחלטה של פקיד התביעות לתובע. לגופה של התביעה, נטען כי עדותו של התובע בבית הדין סתרה דברים שמסר בחקירתו בפני המוסד, ואף את הטענות שהעלה בסיכומיו. לפי הנתבע, התובע לא הצביע על תנועות חוזרות ונשנות ועל כן לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח תשתית עובדתית למיקרוטראומה.

  דיון והכרעה

  התיישנות

  הנתבע טען בסיכומיו כי מכתב הדחייה נשלח לתובע בחודש פברואר 2016, ואילו התביעה הוגשה במרץ 2017, ועל כן היא התיישנה. אלא שבית המשפט לא קיבל טענה זו בשל העובדה שהתאריך המופיע על מכתב הדחייה הינו 29.2.16, ואילו התביעה הוגשה ביום 10.3.17, דהיינו 12 חודשים ו-10 ימים לאחר התאריך המצוין במכתב. עם זאת, התובע טען בסעיף 15 לתצהירו שקיבל את מכתב הדחייה כשבועיים או שלושה לאחר התאריך הנקוב בו, ומכאן שהגיש את התביעה בזמן.

  על פי ההלכה הפסוקה, קיימת חזקה עובדתית לפיה דברי דואר שנשלחים כמקובל, מגיעים למענם כעבור פרק זמן סביר, כאשר פרק זמן "סביר" עומד ככלל על כשלושה שבועות לאחר המועד הנקוב במכתב. מכאן, שבמקרה שלפנינו ניתן להניח שהמכתב התקבל אצל התובע ביום 21.3.16, ולכן הגשתה התביעה לבית-דין זה ביום 10.3.17 נעשתה בתוך תקופת ההתיישנות בת 12 החודשים הקבועה בחוק.

  נשאלה השאלה האם הונחה תשתית עובדתית למיקרוטראומה?

  הלכה פסוקה היא (עב"ל 313/97 המוסד לביטוח לאומי נ' יניב (2.11.99)), כי על מנת להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה על דרך של מיקרוטראומה נדרשים שני תנאים מצטברים:

  האחד – הוא קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו, זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר עבודת הנפגע. לגבי אותן פגיעות זעירות שהינן תוצאה של תנועות חוזרות ונשנות, התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן" כהגדרת הפסיקה, דהיינו דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר. תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסדירה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פני פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע.

  השני – על מנת להוכיח קיומה של מיקרוטראומה כאמור, דרושה חוות-דעת של מומחה-רופא, היכול להבחין בין פגיעות זעירות מצטברות לבין תהליך תחלואי מתפתח בהדרגה בשל הרעה נמשכת והולכת במצב בריאותו של הנפגע.

  עוד נפסק, כי הפעולות החוזרות ונשנות במהלך יום עבודה, אינן חייבות להיעשות ברציפות אלא די בכך שניתן לבודדן ממכלול הפעולות המבוצעות, כל עוד הפעולות החוזרות ונשנות נעשות בתדירות הנמשכת פרק זמן מספיק לגרימת נזק (עב"ל 465/07 יהודאי נ' המוסד לביטוח לאומי (20.12.07)). כן יש לאבחן בין רצף של תנועות זהות או דומות, לבין תנועות שונות ומגוונות, חסרות רצף (עב"ל 175/03 רחל סויסה נ' המוסד לביטוח לאומי, (26.10.04); עב"ל 36970-07-17 סגרון נ' המוסד לביטוח לאומי (30.8.18)).

  בעניין הרמת משא, נפסק כי יש להוכיח שמדובר בפעולות הרמה חוזרות ונשנות של משקל לגובה קבוע. כלומר, נדרש סדר תנועות רצוף, קבוע ואחיד בפעולות ההרמה המבוצעת במסגרת העבודה. כך שהרמה בתדירות לא קבועה של משקלים שונים ובגבהים ולצרכים שונים אינה מקימה עילת מיקרוטראומה (עב"ל 141/08 מסלטי נ' המוסד לביטוח לאומי (22.3.09); עב"ל 1012/00 שבח נ' המוסד לביטוח לאומי (28.7.02)).

  הכרעה

  התובע העיד כי העסק, שבבעלות אביו, הוא עסק של שיווק של מוצרים וכי כל המהות של החברה זה שיווק והפצה. בחקירתו בפני חוקר המוסד העיד כי הוא עובד כאיש שיווק ומכירות. גם אביו אישר בעדותו בפני חוקר המוסד כי תפקידו העיקרי של התובע הוא בהפצה. יצוין כי גם במסמכים הרפואיים שהגיש התובע, הוא מוגדר כאיש שיווק או כאיש מכירות. כלומר, התובע בזמן אמת רואה את עיקר תפקידו בשיווק ומכירה, ולא בסידור סחורה או מחסנאות.

  מעדותו של התובע בפני חוקר המוסד, עלה עוד שהוא מפרק משטחי סחורה למחסן כשלוש פעמים בשבוע, ומהמחסן הוא מעביר את הסחורה לחנות בה מסודרת הסחורה על המדפים, פעולה המבוצעת מידי יום. כן העיד שאת הארגזים, שמגיעים עד משקל 30 ק"ג, הוא פורק מהמשטח שבגובה שלו ומעבירם למדפים שנמצאים עד לגובה של 2.5 מ'. עוד העיד שככל שמדובר במוצר בודד הוא מרימו ביד אחת, אולם ארגז הוא מרים בשתי ידיים.

  עוד העיד התובע שמרבית זמנו הוקדש לפריקת הסחורה במחסן, כשבדרך כלל רוכזה ההפצה ביום אחד, ומקצתה בשאר הימים.

  לסיכום

  עבודתו של התובע הייתה מגוונת והוא עסק הן בסידור הסחורה במחסן והן בהפצת הסחורה ללקוחות. התובע לא הוכיח סדר תנועות רצוף, קבוע ואחיד בפעולות ההרמה שביצע בעבודתו. באופן ספציפי, הוא לא הוכיח שהארגזים שבהם מדובר היו במשקלים זהים או דומים, שנדרש להרימם בתדירות קבועה ולגובה אחיד, ומכאן שלא עמד בנטל להוכיח תשתית עובדתית למיקרוטראומה.

  נוכח האמור בית המשפט קבע כי התובע לא עמד בנטל להוכיח כי תורת המיקרוטראומה התקיימה במקרה דנן.

  מסקנת משרדנו הינה שכבר בעת הגשת התביעה הראשונה למוסד לביטוח לאומי יש לתכנן את ההליך באופן אסטרטגי ולצפות להיכן הוא יכול להגיע ומה יכולות להיות הטענות של המוסד לביטוח לאומי כבר בתחילה, כדי לדעת לגדר את המחלקות ולהביא לזכייה בתיק.

  ליעוץ בנושא הביטוח הלאומי אנא פנה למשרדנו כבר עתה בטלפון – 04-8100170

  תחומי התמחות נוספים

   • עורך דין ייפוי כוח מתמשך בחיפה • עורך דין ייפוי כוח מתמשך בקריות • תפקיד של עורך דין נדלן חיפה • לפני כל עסקת מקרקעין בחיפה יש לפנות למומחה • מה תפקידו עורך דין לענייני צוואה בחיפה? • כיצד בוחרים עורך דין ייפוי כוח מתמשך בקריות? • מהי המשמעות של צו ירושה? • מהם דיני עבודה? • מתי יש צורך בשירותיו של עורך דין חוזים בחיפה? • מה תחום עיסוקו של עורך דין מקרקעין? • מה תפקידו המרכזי של עורך דין נדלן? • מדוע חשוב לבחור עורך דין עבור דיני עבודה? • מה חשוב לדעת על עורך דין ירושות? • דיני עבודה בקריות - תפקידו המרכזי של עורך דין • מדוע חשוב לבחור בצורה נכונה עורך דין לענייני ירושה בחיפה? • מה תפקידו עורך דין ייפוי כוח מתמשך בחיפה? • עורך דין לשון הרע חיפה • עורך דין דיני עבודה חיפה • עורך דין מקרקעין חיפה • איך לבחור עו"ד צוואות וירושות ? • חופש הביטוי על לוחות המועדות בעיר • חופש הביטוי • ביטול הפקעה • חוקי הפקעה • התיישנות תביעת פיצויים בגין הפקעה • הורחבה האפשרות לתבוע פיצויים בגין שהות בגטאות ברומניה • דיני ירושה • כל מה שרציתם לדעת על חל"ת בתקופת הקורונה • ייפוי כוח מתמשך – צוואה בחיים • עבודה בוולט – זכויות עובדים • בקשה להארכת מועד ועיכוב ביצוע פסק דין • הריסת בית המחבל שרצח את עמית בן יגאל • ביטול חוזה בתקופת הקורונה • סימון אצבע משולשת מהווה הטרדה מינית! • זכאות לימי חופשה • מגבלות על הבעלות במקרקעין • הפחתת מס הרכישה • התעמרות בעבודה • עו"ד לתביעת עבודה כנגד גניבה ממעסיק • עו"ד לתביעה נגד קבלן על איחור במסירת דירה • עו"ד לתביעה כספית • גניבה ממעסיק • תביעה נגד עורך דין • עורך דין לנזק גוף • תביעת לשון הרע • אימוץ על-ידי ידועים בציבור • ניצולי שואה מרומניה מקבלים פיצוי מגרמניה • לקבוע את העתיד לפני המוות • עורך דין לתביעה נגד העירייה • התנגדות לצוואה • נאמן בצוואה • צוואה – קביעת העתיד • ייפוי כוח מתמשך – המדריך השלם להורדה • עורך דין לתביעת שכר עבודה בחיפה • ידועה בציבור זכאית לקצבת שארים • עורך דין צוואות בחיפה • עורך דין מנהל עיזבון בחיפה • עורך דין מנהל עיזבון בקריות • עורך דין הוצאת דיבה בקריות • עורך דין צוואות בקריות • מס ירושה • עורך דין מנהל עיזבון • האם אתם יורשים? • ביטול תוקפה של צוואה • בג"ץ האריך את תקופת ההתיישנות • צמצום השימוש במזומן • המדינה פועלת לצמצום השימוש במזומן • התיישנות תביעה אזרחית • חוזים יש לקיים • סכסוך ירושה בנחלה חקלאית • "יום המכירה" בהסכם תמ"א 38/2 • אחריות נזיקית של עובד ציבור • אחריות המדינה בנזיקין • זכית במשפט?! עכשיו תשלם מס • כתיבת צוואה • פגיעת מיקרו-טראומה • יורש נחלה חקלאית בצוואה לא צריך לפצות את אחיו • עו"ד לתביעה נגד קבלן דירות בקריות • אפליה בקבלה לעבודה מחמת הריון • סמכות ייחודית בבית הדין לעבודה • עורך דין לפיטורים בקריות • עורך דין לתביעת דיבה בחיפה • עסקאות נוגדות במקרקעין • סמכות בית המשפט לענייני משפחה • שכרת דירה חדשה שנרכשה מקבלן?! אתה מחויב לקבלן • ועדת הערר נגד רשות המסים • ועדת הערר דחתה את טענות העירייה • פציעה בדרך לעבודה • מתנה היא חלק מהרכוש המשותף • חוות דעת רפואית במוסד לביטוח לאומי • פגיעה בפרנסה = לשון הרע • ידועים בציבור זכאים לקצבת שארים • ירושה בנחלה חקלאית • העברת דירה אגב גירושין – היבטי מס • עורך דין לביטול צוואה בקריות • ירושה מיידית במות המוריש • אחרי 40 שנים נקבע אין יורשים נוספים • צוואה מנשלת – החשיבות הרבה בהכנת התיק המשפטי • תאונות עבודה ומה שביניהן • דרישות צורניות של צוואה • סכסוך בבית משותף וזכויות בניה • רווח הוני או רווח פירותי? • נישול הילד מצוואה • החלטת מיסוי:1063/17, שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים – מיזוג שותפויות בהתאם לחלק ה-2 לפקודת מס הכנסה • החלטת מיסוי : 1983/17 – הכללת תוסף דלק בדו"ח החודשי של חברה כחלק מהחזר התשומות על הדלק • עמותה המקבלת תרומה מישות זרה • סוגי המס במדינת ישראל • הסכם מתנה • הבטחת הכנסה • דמי אבטלה • עוסק חייב לרשום תקבול בספרים • רשות המסים בודקת את הכנסות נהגי המוניות • לשון הרע • פגם של טעות בחוזה • חוזה למראית עין • דיני חוזים • פירוק שיתוף • צווי הגנה / מניעת הטרדה מאיימת • הסתלקות מירושה • הסכם חלוקה בין יורשים • עריכת צוואה • מהי ירושה? • הסכם ממון • הסכם קיבוצי חל על כלל העובדים במפעל • עובד עצמאי זכה לקבל דמי אבטלה • האם היורש צריך לשלם למטפל סיעוד? • קיזוז ממשכורת של עובד • בחינת קיומם של יחסי עובד מעביד • הכל על ​ייפוי כוח מתמשך – הסבר מלא – עו"ד לדיני ירושה וצוואות • עו"ד תאונות עבודה • עורך דין ייפוי כוח מתמשך • עורך דין חוזים

  לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט